Kaupalle katetta – hallitse prosessit

Kansainvälinen kauppa on täynnä yllättäviä kuluja. USA:n markkinoille hamuava yritys voi joutua maksamaan 10–20 prosentin lisäkulut tuotteen arvosta, jotta tuote hyväksytään markkinoille. Sopimalla kaupasta kauppakumppanin kanssa kehnoin ehdoin – kauppaprosessin kokonaisuutta hallitsematta – syntyy myös ylimääräisiä kuluja. Onnistuneen kaupan kate katoaa kauppaprosesseihin ja viranomaisvaatimuksiin. Tuoreen tutkimuksen mukaan tiedonpuute ja osaamattomuus jarruttavat yritysten menestystä. Viranomaisbyrokratiasta voi valittaa, mutta osaamisensa varmistamisesta yritys on yksin vastuussa.

ICC kuvaTuore Kansainvälisen kauppakamarin ICC Trade Barriers 2014 -selvitys kauppamenettelyistä ja kaupan esteistä osoittaa toimiala- ja tuotekohtaisia eroja. Yrityksissä kaupan esteiksi koetaan laajasti tullausmenettelyistä teknisiin lupamenettelyihin ja arvonlisäverotukseen liittyvät muodollisuudet. Näitä esteitä pyritään karsimaan esimerkiksi tuoreella WTO-sopimuksella ja käynnissä olevissa EU–USA-kauppaneuvotteluissa. Selvityksen mukaan yllättävää on, että yritysten tiedonpuute ja osaamattomuus aiheuttavat yhä kaupan viivästyksiä ja turhia kuluja. Yritykset eivät hallitse kauppaprosesseja eivätkä osaa puuttua virheellisiin viranomaismenettelyihin. Ylimalkainen viittaus amerikkalaiseen FOB -toimitusehtoon voi olla myös kallis, sillä se poikkeaa kansainvälisistä Incoterms FOB-ehdoista. Vääränlaiset asiakirjat remburssikaupan ehtona voivat pysäyttää jopa maksun saannin.

Kauppamenettelyjen oikealla ja tehokkaalla käytöllä kustannuksia voidaan alentaa jopa 50 prosenttia. Tiedonkulku ja asiakaspalvelu paranevat. Varsinaista kauppatapahtumaa ja sitä seuraavaa kuljetus- ja maksutapahtumaa ohjaavat tiedot on aina oltava osapuolten käytettävissä, kun niitä tarvitaan, ja esitettyinä siten, ettei niiden tulkitsemisessa synny epäselvyyttä tai virheiden vaaraa. Yrityksessä yhdenmukainen ja osaava kaupan hallinta lähtee myynnistä ja päätyy vientisihteeriin, mutta ylin vastuu kehnoista katteista ja kasvavista sähläyskuluista on aina yritysjohdolla. Tuottavuutta ja kilpailukykyä kansainvälisessä kaupassa voidaan vahvistaa yrityksen omin toimin ja viranomaisbyrokratiaa purkamalla.

Kauppakamarit tarjoavat yrityksille käytännönläheistä tietoa, koulutusta ja työkaluja sopimus- ja toimitusehtomalleista alkuperätodistuksiin kauppaprosessien kehittämiseksi. Kysy kauppakamarista lisätietoja!

Kirjoittaja on Kansainvälisen kauppakamari ICC:n maajohtaja.