Mainonnan eettinen neuvosto: Syntimittarin markkinointi hyvän tavan vastaista

Mainonnan eettinen neuvosto on antanut huomautuksen kuivaveripalvelun hyvän tavan vastaisesta markkinoinnista. Syntimittari.fi -sivustolla väitetään, että synti muuttaa veren valkoiseksi ja tämä näkyy ihmisen terveydessä.

Mainonnan eettisen neuvoston huomautuksen kohteena on Droppi Veripalvelu Oy:n kuivaveripalvelu, jota mainostetaan myös Mikkoskopian syntimittari.fi -sivustolla. Droppi Veripalvelu Oy ilmoittaa verkkosivustollaan pystyvänsä mittaamaan veren valkoisuuden.

Mikkoskopian vastuuhenkilö on kaupparekisteritietojen mukaan myös Droppi Veripalvelu Oy:n hallituksen puheenjohtaja ja toimitusjohtajan sijainen.  Riina Hero“Syntimittari.fi-sivustolla kuivaveripalvelu on yhdistetty kiinteästi ihmisen syntisyyden mittaamiseen. Palvelun markkinoiminen niin sanotun syntimittarin avulla ei osoita yhteiskunnallisen ja ammatillisen vastuun asianmukaista huomioon ottamista”, mainonnan eettisen neuvoston sihteeri Riina Hero kertoo neuvoston päätöksestä.

“Vaikka Droppi Veripalvelu Oy ja Mikkoskopia esittivät neuvostolle antamissaan lausumissa, etteivät ole vastuussa toistensa verkkosivuista ja niiden sisällöstä, neuvosto katsoi, ettei mainonta ollut mainostajan vaikutusmahdollisuuksien ulkopuolella. Neuvosto otti huomioon verkkosivustojen asiallisen ja lausumien antajien välisen henkilöllisen yhteyden, ja päätyi käsittelemään kuivaveripalvelun mainontaa sekä dropper.fi ja syntimittari.fi -sivuistoilla”, Hero taustoittaa.

Yhteisvastuun saattohoitokampanjalle vihreää valoa

Neuvosto käsitteli samassa kokouksessa myös Yhteisvastuukeräyksen ”Lahjoita hyvä kuolema” -kampanjaa, jonka se totesi hyvän tavan mukaiseksi.

“On ymmärrettävää, että erityisesti ne, joita aihe läheisesti koskettaa, voivat kokea kampanjamateriaalin ahdistavaksi ja jopa järkyttäväksi. Inhimillisen kärsimyksen ja kuoleman esiin tuomisella on kuitenkin suora yhteys kampanjan tarkoitukseen. Kampanjassa esiintyneet ihmiset on esitetty heidän ihmisarvoaan kunnioittavalla tavalla. Kampanjaa ei voida pitää hyvän tavan vastaisena”, Hero toteaa.

Mainonnan eettinen neuvosto antaa lausuntoja yksittäisten mainosten hyvän tavan mukaisuudesta. Lausuntoja voivat pyytää kuluttajat, elinkeinonharjoittajat, viranomaiset ja järjestöt. Mainonnan eettisen neuvoston toiminnasta vastaavat Mainonnan neuvottelukunta sekä Keskuskauppakamari, jossa neuvoston sihteeristö toimii. Annetut lausunnot ovat julkisia.

Mainonnan eettisen neuvoston lausunnot ovat luettavissa neuvoston verkkosivuilla.