Me tarvitsemme vapaakauppaa

Kauppapolitiikka on yhtäkkiä noussut kuumaksi aiheeksi pitkän hiljaiselon jälkeen. Viime kesänä EU ja USA käynnistivät neuvottelut kauppa- ja investointikumppanuudesta (Transatlantic Trade and Investment Partnership, TTIP), ja joulukuussa WTO pääsi sopimukseen kaupan helpottamisesta.

Alex Stubb

TTIP on ylivoimaisesti tärkein EU:n ja USA:n välinen hanke pitkään aikaan. Kyseessä on historiallinen sopimus, johon liittyy valtava taloudellinen, strateginen ja poliittinen potentiaali. Alustavat selvitykset on tehty, ja jos hanke etenee suunnitelmien mukaisesti, sopimus allekirjoitettaneen vuonna 2015.

Miksi Suomi on niin vankka vapaakaupan kannattaja? Maamme talous on riippuvainen ulkomaankaupasta. Yhdysvallat on Suomelle tärkeä kauppakumppani sekä suorien ulkomaisten sijoitusten lähde. Yhdysvallat on Suomen tavaraviennin kolmanneksi suurin kohdemaa ja suurin EU:n ulkopuolinen palveluviennin kohde. Kauppatase on Suomelle selvästi ylijäämäinen. Vienti Yhdysvaltoihin kasvaa sekä tavaroiden että palvelujen osalta. Suomen kauppasuhteet Yhdysvaltoihin ovat siis selvästikin vankalla pohjalla. Uskon silti, että parantamisen varaakin vielä löytyy. Siksi TTIP on meille tärkeä.

TTIP vauhdittaisi keskinäistä kaupankäyntiä ja sijoitustoimintaa sekä loisi huomattavasti uutta liiketoimintaa ja uusia työpaikkoja.

EU:n ja Yhdysvaltain osuus koko maailman BKT:sta on lähes 50 prosenttia ja maailmankaupasta kolmannes. Pitkäaikaisten taloussuhteiden ja suurten kauppa- ja sijoitusvirtojen ansiosta EU:n ja Yhdysvaltain markkinat ovat pitkälti integroituneet. Pohjois-Amerikan ja Euroopan välisten taloussuhteiden puitteissa käydään jo kolmannes maailman tavara- ja palvelukaupasta ja käytetään lähes puolet kaikista talouspanostuksista. Tutkimusten mukaan TTIP hyödyttäisi kaikkia osapuolia: se vauhdittaisi keskinäistä kaupankäyntiä ja sijoitustoimintaa sekä loisi huomattavasti uutta liiketoimintaa ja uusia työpaikkoja niin Euroopassa kuin Yhdysvalloissakin.

EU:n ja USA:n tulisi tavoitella kunnianhimoista, kattavaa kauppakumppanuutta. Johtajuutensa osoittamalla EU ja USA voivat asettaa maailmankaupan periaatteiden tason korkealle. Neuvottelujen tavoitteena on laaja-alainen, vastavuoroinen kaupan liberalisointi, joka ylittää WTO:n puitteissa tehdyt sitoumukset. Loppujen lopuksi kyse on siitä, kuka määrittää tason: teemmekö sen itse vai tekeekö sen joku muu?

Suomen kannalta keskeisiä seikkoja ovat tavaroiden, palvelujen ja julkisten hankintojen markkinoille pääsyn helpottuminen, tullikäytäntöjen keventyminen ja kaupan teknisten esteiden väistyminen. Suomalaiset yritykset hakevat entistä parempia päänavauksia Amerikan palvelu- ja hankintamarkkinoille, joita tällä hetkellä säännellään paljolti liittovaltion alatasolla. Yhdysvaltain julkisten hankintojen markkinoiden avautuminen on Suomelle keskeinen osa-alue neuvotteluissa. Siksi olisi tärkeää saada ”osta amerikkalaista”-lainsäädäntöön liittyviä rajoituksia purettua.

Haluamme varmistaa, että niin eurooppalaiset kuin amerikkalaisetkin yritykset ovat samalla viivalla hankinnoista kilpailtaessa. Tämä lisää kilpailua, mikä puolestaan tarkoittaa sitä, että julkishallinto saa hankinnoissaan enemmän vastinetta rahoilleen. Olemme valmiita huolehtimaan eurooppalaisten yritysten avoimuudesta amerikkalaisten kumppanien suuntaan, ja toivomme vastapuolelta samaa.

On tärkeää varmistaa TTIP-hankkeelle poliittinen tuki sekä Euroopassa että Yhdysvalloissa.

Kaupan ja sijoitusten esteiden poistaminen alentaa liiketoiminnan kustannuksia ja edistää tuotannon jakautumista entistä tehokkaammin suhteellisten kilpailuvahvuuksien mukaan. Omien tuotteiden vientimarkkinat kasvavat ja myös tuontimahdollisuudet monipuolistuvat. Tullimaksujen ja esteiden poistaminen lisäisi myös paineita tuottaa innovaatioita, avata uusia markkinoita ja monipuolistaa yritysten tuontia. Tällä kaikella olisi puolestaan myönteisiä työllisyysvaikutuksia.

Euroopan ja Pohjois-Amerikan välinen kauppasopimus tarjoaa ainutlaatuisen tilaisuuden lujittaa taloussuhteita ja vankistaa avoimiin markkinoihin ja sääntöihin perustuvia maailmankaupan mekanismeja. On tärkeää varmistaa TTIP-hankkeelle poliittinen tuki sekä Euroopassa että Yhdysvalloissa. Meidän tulee yhdessä rakentaa pohjaa tälle kunnianhimoiselle kauppa- ja sijoituskumppanuudelle kahden maailman johtavan markkina-alueen välillä.

Saamme olla ylpeitä nykyisellään hyvin toimivista taloussuhteista Atlantin molemmin puolin, mutta pystymme vielä parempaan!

Alexander Stubb
Eurooppa- ja ulkomaankauppaministeri