Uudet luvut naisten osuuksista pörssiyhtiöiden hallituksissa: pienissä kasvaa, suurissa hiipuu

Naisten hallituspaikat pörssiyhtiöissä lisääntyivät vuonna 2014 kymmenellä paikalla verrattuna edelliseen vuoteen. Samanaikaisesti miesten hallituspaikat lisääntyivät viidellätoista paikalla. Naisten suhteellisen osuuden kasvu jäi siten alle prosenttiin. Molempien sukupuolten hallituspaikkojen lisääntymisen taustalla on se, että hallituksen jäsenmäärää on lisätty useassa yhtiössä ja lisäksi yhtiöitä on kolme enemmän kuin viime vuonna.

Keskuskauppakamari selvitti hallituskokoonpanot kaikissa pörssiyhtiöissä, joiden päälistauspaikka on Helsinki, eli yhteensä 120 yhtiössä (27 large cap -yhtiötä, 36 mid cap -yhtiötä ja 57 small cap -yhtiöitä.

Naisten osuus pörssiyhtiöiden hallituspaikoista on tämän kevään jälkeenkin 23 prosenttia eli saman verran kuin viime keväänä. Suurissa pörssiyhtiöissä luku laskee 29 prosenttiin viime vuoden 31 prosentista, mid cap -yhtiöissä luku pysyy 23 prosentissa, kun taas pienissä pörssiyhtiöissä nousu jatkuu, ja naisten osuus saavuttaa 20 prosenttia (18 prosenttia vuonna 2013).

Suurissa pörssiyhtiöissä naisten osuus hallituspaikoista on suurempi kuin pienemmissä yhtiössä, mutta osuuden kasvu näyttää suurten yhtiöiden hallituksissa nyt seisahtuneen.

anttiturunen

“Myös suurissa pörssiyhtiöissä naisten lukumäärä hallituksissa itse asiassa lisääntyi. Koska toisaalta samanaikaisesti myös hallituspaikkojen määrä kasvoi, naisten suhteellinen osuus hallituksissa heikkeni. Hallituskokoonpanot eivät ole staattisia, ja yhtiöiden vähäisen määrän vuoksi keskimääräiset suhdeluvut ovat herkkiä muutoksille”, kertoo lakimies Antti Turunen Keskuskauppakamarista.

Keskuskauppakamarin varatoimitusjohtaja Leena Linnainmaa iloitsee pienemmissä pörssiyhtiössä saavutetusta positiivisesta kehityksestä. Kokonaisuutta tarkastellessaan Linnainmaa arvioi, että 30 prosenttia hallituspaikoista vaikuttaisi raja-arvolta, jota on vaikea ylittää.

“Syynä on se, että naisten määrä pörssiyhtiöiden liiketoimintajohdossa on hyvin vähäinen, vain 9 prosenttia. Hallitusjäseniltä odotetaan usein kokemusta liiketoimintojen johtamisesta. Ylimmässä johdossa naiset johtavat lähinnä tukitoimintoja, kuten HR:ää tai viestintää. Kaikista pörssiyhtiöiden johtoryhmäpaikoista naisilla on 19 prosenttia. Pörssiyhtiöiden hallituspaikat ovat jäävuoren huippu, jossa heijastuu naisten vähäinen määrä liiketoimintajohdossa, eikä tilannetta korjata kiintiöillä. Tämä on kiintiöitä käyttävässä Norjassa jouduttu havaitsemaan”, muistuttaa Linnainmaa.

Mieshallitus 11 yhtiöllä

Vain miehistä koostuvat hallitukset ovat vähentyneet huimasti sen jälkeen, kun Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodiin otettiin vuonna 2008 suositus, että hallituksessa on oltava molempia sukupuolia. Tuolloin vain 51 prosentilla pörssiyhtiöistä oli nainen hallituksessa, kun tänä keväänä luku nousee 91 prosenttiin ja kokonaan miehistä koostuva hallitus on enää 11 yhtiöllä (13 yhtiötä vuonna 2013). Yhtä lukuunottamatta ne ovat pieniä pörssiyhtiöitä, joiden markkina-arvo on keskimäärin 37,6 miljoonaa euroa. Kaikilla suurilla pörssiyhtiöillä on molempia sukupuolia hallituksessa.

Naisenemmistöä ei hallituksessa ole yhdelläkään pörssiyhtiöllä, mutta yhdellä yhtiöllä on puolet hallituksen jäsenistä naisia (v. 2013 tällaisia yhtiöitä oli 3). Yhden naisjäsenen hallituksia on 56 (60 hallitusta v. 2013).

Nimitysvaliokunnan sukupuolijakaumalla ei merkittävää vaikutusta hallituksen sukupuolijakaumaan

Usein kuullaan, että naisia pitäisi valita nykyistä enemmän nimitysvaliokuntiin, koska sen myötä hallituksiin saataisiin enemmän naisia. Keskuskauppakamari selvitti, onko nimitysvaliokunnan sukupuolijakaumalla yhteyttä naisten hallituspaikkojen keskimääräistä suurempaan määrään.

Linnainmaan mukaan oletus näyttää olevan enemmän uskomus kuin tosiasia.

6890220009_0bfe6fcc6f_z

 “Pienissä ja keskisuurissa yhtiöissä naisten hallituspaikkojen osuus on sama, runsaat 22 prosenttia, onpa nimitysvaliokunnassa sitten molempia sukupuolia tai pelkästään miehiä. Lisäksi niissä on jopa enemmän naisia hallituksissa (25 prosenttia), kun nimitysvaliokuntaa ei ole lainkaan. Suurissa pörssiyhtiöissä kuitenkin naisia löytyy hallituksesta keskimäärin peräti kolmannes silloin, kun nimitysvaliokunnassa on naisjäsen, ja neljännes, kun nimitysvaliokunta koostuu vain miesjäsenistä. Näiden yhtiöiden määrä on kuitenkin niin pieni, että erosta on vaikea vetää selvää johtopäätöstä”, sanoo Linnainmaa.