15 vaatimusta Helsingin pörssin näivettymiskierteen pysäyttämiseksi

EU:ssa on vireillä lukuisia pörssiyhtiöiden byrokratiaa ja raportointivelvollisuuksia lisääviä säädöshankkeita. Tuoreessa raportissamme Ylisääntelyn seuraukset – Pykälämyrsky vaikeuttaa yritysten toimintaa listaamme yhteensä 15 vaatimusta säännösten muutoksista pörssilistautumisen esteiden poistamiseksi ja Helsingin pörssin näivettymiskierteen pysäyttämiseksi.

Pörssiyhtiöitä koskeva sääntely on muutettava periaatteellisempaan ja yleisluonteisempaan suuntaan, jotta erikokoiset pörssiyhtiöt voisivat vapaammin valita tarpeisiinsa sopivat käytännöt.

Leena Linnainmaa

“Uudet ja valmisteilla olevat säännökset muodostavat kokonaisuutena kestämättömän sääntelytaakan. Eri raportointisäännöksissä on lisäksi toisistaan poikkeavat soveltamisrajat, eli jokaisen velvoitteen osalta yhtiön olisi erikseen selvitettävä, koskeeko kyseinen velvoite juuri sitä yhtiötä”, kertoo Keskuskauppakamarin varatoimitusjohtaja Leena Linnainmaa.

Pienet pörssiyhtiöt vapautettava uusista raportointivelvoitteista

Linnainmaa muistuttaa, että pörssiyhtiöistämme puolet on pieniä ja viidennes erittäin pieniä.

“Raskaat raportointivelvoitteet ovat merkittävä pörssilistautumisen este. EU mahdollistaa nykyään kvartaaliraportointipakosta luopumisen, mutta byrokratiakevennystä ei ole vielä pantu Suomessa täytäntöön, vaikka yksi raportointikerta maksaa pienelle pörssiyhtiölle yli 50 000 euroa”, sanoo Linnainmaa.

Direktiivien soveltamisrajat on yhtenäistettävä siten, että lisääntyviä raportointivelvoitteita ei kohdisteta pieniin alle 500 henkilöä työllistäviin yhtiöihin, joiden liikevaihto tai tase ei ylitä 100 miljoonaa euroa. Näillä raja-arvoilla päästäisiin eri direktiivien sekalaisten rajojen sijasta tilanteeseen, jossa ylimääräiset raportointivelvoitteet eivät koskisi useimpia pienistä pörssiyhtiöistä.

Tavanomaista liiketoimintaa ei saa pakottaa yhtiökokouskäsittelyyn

Euroopan komissio antoi huhtikuussa ehdotuksen osakkeenomistajien oikeuksia koskevan direktiivin muuttamiseksi, ja jäsenmaat muodostavat parhaillaan kantojaan. Ehdotus vie toimitusjohtajan palkitsemisen ja monet lähipiiriliiketoimet yhtiökokouksen päätettäväksi.

“Yletön lähipiiriliiketoimien sääntely on poistettava direktiivistä, ja Suomen on aktiivisesti ajettava asiaa Brysselissä”, Leena Linnainmaa vaatii.

Joidenkin pörssiyhtiöiden kohdalla direktiivi merkitsisi toteutuessaan vaatimusta päättää tavanomaisten liiketoimien kuten raaka-aineen, energian tai komponenttien hankinnasta yhtiökokouksessa. Raportissamme haastateltu Kesla Oyj:n toimitusjohtaja Jari Nevalainen kertoo, että silloin myös Kesla Oyj:ssä tavanomaisia komponenttihankintoja jouduttaisiin käsittelemään ja hyväksyttämään yhtiökokouksissa.

“Tällainen yhtiökokousbyrokratia ei hyödytä ketään, vaan aiheuttaa vain turhia kustannuksia”, sanoo Nevalainen.

Keskuskauppakamarin 15 vaatimusta Helsingin pörssin näivettymiskierteen pysäyttämiseksi

 1. kvartaaliraportointivaatimuksen pikainen kumoaminen Suomessa avoimuusdirektiivin täytäntöönpanolla
 2. lähipiiriliiketoimien erillisraportointia ja yhtiökokouspäätöksiä vaativasta osakkeenomistajien oikeuksia koskevasta direktiivihankkeesta luopuminen tai ainakin byrokratian kohtuullistaminen siten, että säännökset muutetaan avoimuusvaatimuksiksi ja koskevat muita kuin konsernin sisäisiä ja tavanomaisia liiketoimia
 3. palkitsemisen laajaa raportointia ja yhtiökokouspäätöksiä vaativasta osakkeenomistajien oikeuksia koskevasta direktiivihankkeesta luopuminen tai ainakin byrokratian kohtuullistaminen
 4. yhtenäiset ja nykyistä korkeammat raja-arvot raportointivelvoitteita sisältäville direktiiveille:
  • vähintään 500 työntekijää ja
  • yli 100 miljoonan euron liikevaihto tai
  • yli 100 miljoonan euron tase
 5. kiintiödirektiivihankkeesta luopuminen tai mikäli direktiivi etenee:
  • sen soveltamisrajojen nostaminen edellä ehdotetulla tavalla sekä
  • 33,33 % säädettävä kummankin sukupuolen tavoiteosuudeksi Suomessa
 6. kotimaisen kiintiösääntelymahdollisuuden hylkääminen, kun hallituksen tasa-arvo-ohjelman mukainen tarkastelu tehdään kesäkuussa 2014
 7. sisäpiirisääntelyä selkiytettävä
 8. hallintarekisterin mahdollistaminen myös suomalaisille omistajille turvaten samalla riittävän tiedonsaannin viranomaisille
 9. IFRS-tilinpäätökset vapaaehtoisiksi pienille pörssiyhtiöille
 10. selvitettävä, voidaanko toimintakertomuksen tilintarkastusvelvollisuudesta luopua
 11. pörssilistautuminen ei saa kiristää omistajan verotusta
 12. direktiiveissä ja kotimaisissa lakihankkeissa erityinen huomio pienille pörssiyhtiöille aiheutuvaan hallinnolliseen taakkaan
 13. pörssin sääntöjen ja listayhtiöiden hallinnointikoodin osalta selvitettävä, onko tarkoituksenmukaista, että samat säännöt ja suositukset koskevat kaikki pörssiyhtiöiden kokoluokkia
 14. pörssisääntelyä muutettava periaatteellisempaan ja yleisluonteisempaan suuntaan, jotta erikokoiset pörssiyhtiöt voisivat vapaammin valita tarpeisiinsa sopivat käytännöt
 15. raportointivelvoitteita koskevissa hankkeissa yhtiöille aiheutuvat kustannukset on arvioitava ja hankkeissa on noudatettava suhteellisuusperiaatetta

 

Lue myös:

Yksi kommentti artikkeliin ”15 vaatimusta Helsingin pörssin näivettymiskierteen pysäyttämiseksi

Kommentointi on suljettu.