Tarvitseeko yrityksen hallitus markkinointiosaamista

Kauppalehden Debatti-palstalla on viime päivinä keskusteltu vilkkaasti siitä, tarvitaanko yrityksen hallituksessa markkinoinnin osaajia. Näennäisesti keskustelussa on esitetty vastakkaisia kantoja, mutta tulkitsemalla niitä löytyy ehkä ratkaisu.

Markkinointi- ja brändiosaaminen eivät ole ainakaan kaikkien suomalaisten yritysten terävintä asiantuntemusaluetta. Kukaan tuskin kuitenkaan voi kiistää markkinoinnin merkitystä yrityksen menestyksessä.

Yrityksen hallituksessa tarvitaan strategisen tason markkinointiosaamista. Tällaista osaamista voi olla markkinoinnin ammattilaisella tai sitten ei. Hallituksen jäsenillä ei itsellään tarvitse olla kokemusta markkinointitehtävien hoitamisesta. Käytännön osaajia yritys voi palkata omaan organisaatioonsa tai antaa toimeksiantoja alan yrityksille.

Hallituksen tehtävänä on tehdä linjauksia yrityksen tulevista strategioista. Pääsääntöisesti tämä edellyttää kokemusta johtoryhmätason työskentelystä yrityksessä. Jos markkinoinnin ammattilainen on ollut johtoryhmätasolla valmistelemassa yrityksen strategioita ja pohtimassa markkinointia osana yrityksen liiketoiminnan kokonaisuutta, hänen osaamisensa voi tuottaa tärkeää lisäarvoa hallitustyössä.

Markkinoinnin strategisen tason osaamista hallituksen jäsenellä voi olla myös liiketoimintajohdossa työskentelyn myötä. Liiketoimintojen johtaminen on tavallaan yrityksen markkinointia ja sen tuotteiden myymistä, ovathan ne liiketoiminnan perimmäinen tavoite.

Keskeistä merkitystä ei ole sillä, millä nimikkeellä toimiessaan yrityksen hallitukseen valittava henkilö on hankkinut osaamisensa markkinoinnista. Ei riitä, että hallituskokoonpano osaa johtaa yrityksen tuotteen valmistusta. Hallitustyöskentelyn perimmäinen tavoite on se, että yritys toimii kokonaisuutena niin, että yrityksen tuotteet saadaan tulevaisuudessa markkinoitua ja myytyä kannattavasti. Hallituksen jäseniltä pitäisi löytyä sellaista osaamista, jonka avulla yritys voi tehdä oikeita strategisia valintoja tuon tavoitteen saavuttamiseksi. Markkinoinnin lainalaisuuksien ymmärtäminen strategisella tasolla on tarpeen hallitustyöskentelyssä.

Teksti on julkaistu Kauppalehden Debatissa 10.6.2014.

markkinointiosaaminen