Neljätoista uutta AKA-arvioijaa tarjoamaan kiinteistöalan huippuasiantuntemusta

Suomalaisella kiinteistöalalla kaikkein vaativimpia arvonmäärityksiä tekevien auktorisoitujen kiinteistöarvioijien (AKA) määrä kasvoi 14 arvioijalla. Keskuskauppakamari onnittelee uusia AKA-arvioijia!

AKA-arvioijien asiantuntemusta kiinteistöjen arvonmäärityksessä käytetään etenkin vaativissa kohteissa tai erityistä puolueettomuutta edellyttävissä tehtävissä, kuten riitatilanteissa. Keskuskauppakamarin kiinteistönarviointilautakunnan vaativan AKA-kokeen läpäisi tällä kertaa puolet 28 kokelaasta.

”Kokeella varmistetaan alan paras osaaminen. Kokeeseen pääseviltä edellytetään arviointitehtäviin soveltuvaa korkeakoulututkintoa tai muuta hyväksyttäväksi katsottavaa koulutusta sekä lisäksi vähintään kolmesta viiteen vuoteen työkokemusta arviointialalta”, kertoo Keskuskauppakamarin lakimies Raisa Harju.

Auktorisointeja voidaan myöntää kolmella eri osa-alueella: asunto-, maa- ja metsätalouskiinteistöauktorisoinnissa sekä yleisauktorisoinnissa. Yleisauktorisointi kattaa edellä mainittujen kohteiden sekä toimitilojen lisäksi myös erityiset arviointikohteet, kuten esimerkiksi huoltoasemat, laskettelukeskukset ja kylpylät, hotellit sekä julkiset rakennukset, kuten kirkot ja koulut.

Pätevyydellä selkänoja arvion asiantuntevuudelle

Yksi kokeessa hyväksytyistä on kiinteistöalan konsulttiorganisaatio Catellassa konsulttina työskentelevä Matti Ali-Löytty. Ali-Löytty laatii kiinteistöarviointeja monipuolisesti tonttiarvioista erityyppisiin toimitiloihin, asuinrakennuksiin ja erikoiskohteisiin.

“AKA-kokeeseen osallistuminen oli luonteva valinta heti osallistumisedellytysten täytyttyä. Lähtökohtaisesti kaikki Catellan laatimat arviot ovat auktorisoituja, ja asiakkaat ovat oppineet tätä myös vaatimaan. Auktorisointi toimii eräänlaisena selkänojana arvion asiantuntevuudelle”, Ali-Löytty kertoo.

rakennus

Arvo haastavallekin kohteelle

Suomessa toimii yli 200 AKA:a, jotka tekevät vuosittain noin 5000 kappaletta AKA-arviokirjoja. Arvioitavia kohteita näihin arviokirjoihin sisältyy vieläkin enemmän, koska osa arviokirjoista sisältää useita kohteita.

“Kun kyseessä on haastava kohde, kuten liikekiinteistö, hotelli tai golfkenttä, saa kokeneelta ja puolueettomalta AKA-arvioijalta taatusti asiantuntevan arvion kohteen arvosta. AKA-arvioijien asiantuntemusta hyödynnetään esimerkiksi vakuusarvioinneissa, tilinpäätöksissä, vuokrauksissa sekä osituksen ja perinnönjaon yhteydessä. Palveluja voivat hyödyntää niin kuluttajat, yhteisöt kuin yritykset”, Harju kertoo.

Katso myös: