FAI-mallivälityslausekkeet osana sopimuksia

Kaupankäynti ja liiketoiminnan järjestelyt ovat yrityksille arkipäivää. Kauppojen ja järjestelyjen lopulliset ehdot kirjataan sopimuksiin, jotka heijastelevat niitä liiketoiminnan tavoitteita, joita liikekumppanit pyrkivät toteuttamaan.

Sopimusta laadittaessa on hyvä pitää mielessä, että aina liiketoimintaprojektit eivät toteudu suunnitellulla tavalla. Tämän vuoksi tulisi aina varautua jo etukäteen mahdollisiin riitatilanteisiin, joita sopimuksista saattaa syntyä. Riidanratkaisulausekkeen huolellinen laatiminen on tähän hyvä keino. Kansainvälisessä ja kotimaisessa yritystoiminnassa tämä tarkoittaa yleensä välityslausekkeen sisällyttämistä pääsopimuksen loppuun.

Miksi välimiesmenettely

Välimiesmenettely on elinkeinoelämän riidanratkaisukeinoista ensisijainen ja suosittu erityisesti kansainvälisissä riidoissa.

Välimiesmenettelyllä on tuomioistuinmenettelyyn verrattuna monia etuja, kuten menettelyn nopeus, joustavuus, luottamuksellisuus sekä mahdollisuus valita välimieheksi asiantunteva, kokenut ja pätevä henkilö. Välitystuomio on myös lopullinen ja täytäntöönpanokelpoinen useimmissa valtioissa.

Sign of successMiksi FAI mallivälityslauseke

Jotta riita voidaan ratkaista välimiesmenettelyssä, riidan osapuolten välillä tulee olla välityssopimus – käytännössä yleensä välityslauseke kirjallisen sopimuksen lopussa.

Keskuskauppakamarin välimieslautakunta (FAI) suosittelee internetsivuillaan julkaistujen mallivälityslausekkeidensa käyttöä. Lausekkeet ovat saatavilla kuudella eri kielellä.

Asianosaisten, jotka haluavat heitä koskevat riita-asiat ratkaistavaksi välimiesmenettelyssä FAI:n välimiesmenettelysääntöjen tai nopeutettujen sääntöjen mukaisesti, avuksi on laadittu FAI mallivälityslausekkeet. Mallivälityslausekkeet ovat helposti kopioitavissa ja liitettävissä sopimuksiin.

Asianosaiset voivat suunnitella FAI:n sääntöjen mukaisen välimiesmenettelyn kustannustehokkaaksi ja omiin tarpeisiinsa sopivaksi. Välimiesten määräysprosessilla pyritään lisäksi varmistamaan välimiesten riittävä asiantuntemus.

FAI:n uudistetut ja parhaita kansainvälisiä käytänteitä vastaavat säännöt tulivat voimaan kesäkuussa 2013.

FAI välimiesmenettely kansainvälisten kehujen kohteena

FAI välimiesmenettely sai hiljattain ”Helsinki International Arbitration Day 2014” -tapahtumassa kehuja tehokkuudestaan ja FAI:n sääntöjä luonnehdittiin erinomaiseksi työkalupakiksi välimiesmenettelyyn osallistuville. Keskuskauppakamarin 5. kesäkuuta 2014 järjestämän tapahtuman tarkoituksena oli nostaa Suomen profiilia välimiesmenettelyn kentällä. Tapahtuma keräsi yli 200 asiantuntijaa ja osallistujaa useista eri maista.