TIR-kuljetukset jatkuvat Venäjän ja Suomen välisillä raja-asemilla

Venäjän ja Suomen välisten kuljetusten tullikäytänteisiin on tulossa muutoksia, kun TIR-carnet lopetetaan. Rajanylityksen suurimmat haasteet koskevat usein juuri tullausta ja viisumeita. TIR-merkityt kuljetukset ovat helpottaneet rajanylitystä, sillä ne pääsevät tullin läpi keskeytyksittä.

TIR-carnet’n käyttö jatkuu Venäjän ja Suomen välisillä raja-asemilla 30.11.2014 asti. Aikaisemmin oli tiedotettu, että TIR-kuljetukset loppuvat 1.7.2014. Venäjän tulli ilmoitti 30.6. kuitenkin siirtävänsä lopettamispäätöksen voimaantuloa 30.11.2014 asti. TIR-kuljetukset loppuivat huhtikuussa Vaalimaan raja-asemalla.

Jos Venäjän tullin päätös astuu voimaan 30.11.2014, TIR-carnet’ta ei voi enää käyttää EU:n ja Venäjän välisissä kuljetuksissa. Tullin mukaan tällöin vaihtoehtoina ovat lain mukaan seuraavat tullimenettelyt:

  • Vientimenettely, jos kyse on yhteisötavarasta, jonka vientimenettelyä ei ole vielä päätetty.
  • T-passitusmenettely, jos kyse on tullaamattomasta tavarasta tai tavarasta, jonka vientimenettely on jo päätetty.
  • Siirto tullivarastointimenettelyssä poistumispaikkaan varastonpitäjän suostumuksella, jos Tulli on hyväksynyt sen lähettävän tullivaraston luvassa.

TIR-carnet on TIR-järjestelmän (Transport International Routier) mukainen kansainvälinen tulliasiakirja, joka toimii todisteena TIR-passituksessa kuljetettavia tavaroita koskevan kansainvälisen takauksen olemassaolosta. TIR‐passitusmenettely on luvanvarainen menettely, jonka tarkoituksena on varmistaa tavaroiden keskeytyksetön liikkuminen kuljetusreittiä pitkin tullivalvonnan vaarantumatta. Käytännössä TIR-merkityt kuljetukset siis ohittavat normaalit tullimuodollisuudet, mikä nopeuttaa ja helpottaa kansainvälistä tavaraliikennettä.

ATA-carnet korvaa yhä vientiasiakirjat väliaikaisessa viennissä

Kauppakamarien myöntämä ATA-carnet -tulliasiakirja Venäjälle säilyy ennallaan. ATA-carnet-tulliasiakirjaa käyttäen viedään tavaraa Venäjälle lähes viikoittain. ATA-carnet’lla voidaan viedä kaupallisia tavaranäytteitä, ammatinharjoittamisvälineitä ja näyttelytavaroita. Kauppakamarien myöntämä ATA-carnet-tulliasiakirja kattaa 73 maata ja sopii väliaikaiseen vientiin EU:n ulkopuolisiin maihin.

ATA-carnet säästää aikaa ja rahaa. Se korvaa vientiasiakirjat lähtömaassa, tarvittavat tuontiasiakirjat väliaikaisessa vientimaassa ja sisältää kansainvälisesti hyväksyttävän takuun, joka kattaa mahdollisen tullin ja tuontiverot maahantuotavista tavaroista.

Suomen ja Venäjän välisessä kaupassa ja kanssakäymisessä suurimmaksi haasteeksi rajanylityksessä mainitaan usein juuri tullaus- ja viisumikysymykset. Mikäli viejä kohtaa ATA-carnet-tulliasiakirjan käytössä ongelmia, on hänen syytä ottaa heti yhteyttä asiakirjan myöntäneeseen kauppakamariin, joka auttaa ja opastaa ongelmien yli.

Lisätietoa TIR-carnet’sta www.tulli.fi ja ATA-carnet’sta www.atacarnet.fi.

highway traffic