Kestävyysvaje ei pienene sote-ratkaisulla

Viime päivien puheenaiheesta eli sote-ratkaisusta on haettu apua paitsi julkisen terveydenhuollon tehostamiseen myös koko kansantalouden kestävyysvajeen pienentämiseen. Tavoitteena ovat olleet miljardiluokan säästöt. Ratkaisua ovat kiitelleet lähinnä kunnat ja sairaanhoitopiirit.

Marko Silen

Yksityisen terveydenhuollon palvelutuotannon kasvu on ollut Tilastokeskuksen mukaan viime vuosina suurempaa kuin julkisen sektorin. Näin siitäkin huolimatta, että julkisen sektorin koko on kolme kertaa suurempi. Selkeimmin tämä näkyy työllisyyden lisääntymisenä – vuosina 2009–2012 työllisyyden kasvu oli yksityisessä terveydenhuollossa nelinkertainen verrattuna julkiseen sektoriin. Terveydenhuollon tuotoksesta yksityinen sektori hoitaa yli neljänneksen. Kansa eli asiakas käyttää kiihtyvällä tahdilla yksityisen terveydenhuollon palveluita.

Yksityisen sektorin näkökulmasta 25.6.2014 esitelty sote-ratkaisu ei tuo juuri mitään uutta. Kunnat tuottaisivat jatkossakin pitkälti perusterveydenhuollon ja sairaanhoitopiirit erikoissairaanhoidon. Uusi järjestelmä tasaa kustannuksia lähinnä kuntien kesken ja yrityksille jää julkisessa terveydenhuollossa avustava rooli. Historialliseksi mainostetulla ratkaisulla ei saavuteta kaivattuja säästötavoitteita.

Terveydenhuoltoon sopivat mallit on otettava nopeasti käyttöön myös sosiaalipalveluissa, jotka ovat olleet viime päivien keskustelussa sivuosassa. Yksityisen sektorin roolia lisäämällä sekä terveys- että sosiaalipalveluiden tuottamisessa voitaisiin parantaa tehokkuutta tavalla, jolla olisi jo merkitystä kestävyysvajeen supistamisessa.

Tehokkuuden ja sitä kautta säästöjen hakemisessa avain on valinnanvapaudessa ja kilpailussa. Julkisen sektorin tulisi tietää kustannuksensa, ja tilaajan (sote-piirit) tulisi asettaa hinnat tälle tasolle tai hieman alle. Raha kulkisi asiakkaan mukana ja asiakas valitsisi julkisen, yksityisen tai kolmannen sektorin tarjoamista hoitopalveluista. Avoin kilpailu parantaa laatua, lisää palvelujen saatavuutta ja kansalaisten valinnanvapautta.

Marko Silen
Johtaja, Helsingin seudun kauppakamari

Kirjoitus on julkaistu Helsingin Sanomien mielipidepalstalla 2.7.2014.