Seuraavassa hallitusohjelmassa luotava korjausmekanismi hyödyttömään sääntelyyn

Tarpeettoman sääntelyn purkamiseen tarvitaan toimivat mekanismit. Seuraavaan hallitusohjelmaan on saatava kirjaus takuukorjausmekanismista turhaa byrokratiaa luovalle lainsäädännölle. Uusien lakien toimivuutta tulisi tarkastella vuoden tai kahden kuluttua lain voimaantulosta. Ongelmalliset tai hyödyttömät byrokratiapykälät on tunnistettava ja korjattava.

Kesäkuussa julkaistu raporttimme Ylisääntelyn seuraukset – Pykälämyrsky vaikeuttaa yritysten toimintaa osoitti, että yritysvaikutusten arviointi on unohdettu sääntelytaakan kasvaessa. Vuonna 2013 annettujen hallituksen esitysten 11 000 sivusta 68 sivua eli 6 promillea käsitteli yritysvaikutuksia.

Leena Linnainmaa
Leena Linnainmaa haastaa ministeriöt kilpaan siitä, kuka ensimmäisenä osoittaa johtajuutta turhan sääntelyn purkamisessa.

Lisää sekavuutta byrokratiakiemuroihin tuo se, että ministeriöistä kukin valmistelee sääntelyään itsenäisesti.

”Yhteinen esimies, joka sovittaisi pulmatilanteet toimiviksi kokonaisuuksiksi, puuttuu. Seuraavassa hallitusohjelmassa on pohdittava, miten lainvalmisteluun saataisiin toimiva konsernijohto”, sanoo varatoimitusjohtaja Leena Linnainmaa.

Sääntelyn kumoaminen on osoittautunut hyvin vaikeaksi, vaikka sen epäonnistuminen tai hyödyttömyys olisi ilmeistä.

“Kaikelle kansalla on selvää, että esimerkiksi haja-asutusalueen jätevesijärjestelmää koskevat velvoitteet ovat suhteettomia säännösten aiheuttamiin kustannuksiin ja muutoksilla saatuun hyötyyn nähden. Myös energiatodistusten ongelmallisuus on yleisessä tiedossa. Kaikesta huolimatta sääntelyn purkamiseen ei ole ryhdytty, vaikka kustannusten maksajina ovat tavalliset kuluttajat”, Linnainmaa toteaa.

Yrityksiin kohdistuvan epäonnistuneen ja tarpeettoman sääntelyn purkaminen on vieläkin vaikeammin saavutettavissa. Esimerkiksi kaavoituksen toimimattomuus ja ylettömän pikkutarkat rakentamismääräykset ovat esteinä kasvulle ja työllistämiselle. Pörssiyhtiöiden raportointivelvoitteiden taakka kasvaa jatkuvasti.

“Haastamme ministeriöt kilpaan siitä, kuka ensimmäisenä kykenee osoittamaan johtajuutta siinä, että tuorettakin sääntelyä pystytään purkamaan”, Linnainmaa kannustaa.

Lue myös:

Raportti: Ylisääntelyn seuraukset – Pykälämyrsky vaikeuttaa yritysten toimintaa