Kansainvälinen kauppakamari vetoaa myös Suomeen WTO-sopimuksen neuvotteluissa

Maailman kauppajärjestö WTO:n sopimus tullaus- ja kauppamenettelyiden nopeuttamisesta ja kulujen alentamista uhkaa kaatua. Sopimusta on ennakoitu kansainvälisen kaupan ja kasvun elvyttäjäksi lähivuosina.

Intian uusi hallitus on ilmoittanut, ettei se hyväksy joulukuussa 2013 Balilla vaivoin aikaansaatua WTO-sopua. Intia vaatii uusia myönnytyksiä maan ruokahuollon varmistamiseksi ja maatalouden suojelemiseksi kilpailulta. EU, USA ja useat muut maat ovat torjuneet Intian vaatimukset. Kauppapoliittiset neuvottelut uhkaavat vesittyä täysin. Suomelta toivotaan aktiivista panosta sovun saavuttamisessa.

Kansainvälinen kauppakamari ICC on tänään kirjeitse vedonnut Intian hallituksen ohella myös Suomen hallitukseen, että se 159 muun WTO-maan kanssa pitäisi kiinni jo saavutetusta kauppamenettelysovusta, jonka uskotaan merkittävästi piristävän kansainvälistä kauppaa ja luovan uusia työpaikkoja.

Riippumaton amerikkalainen tutkimuslaitos Peterson on arvioinut, että kaupan esteitä karsimalla saataisiin yli 2 000 miljardin dollarin elvytyspaketti maailmantalouteen ja jopa 21 miljoonaa työpaikkaa, joista 18 miljoona tulisi kehitysmaihin.

Suomi kärsisi markkinoiden pirstaloitumisesta

Suomen kaltaisilla avoimilla, vientivetoisilla talouksilla on eniten hävittävää, jos WTO-sopu taas vesittyy. Tullauskulujen alentuessa jopa 15–20 prosenttia yhä useamman pk-yrityksen kansainvälistyminen saisi vauhtia. Esimerkiksi Brasilia, Kiina ja Venäjä ovat WTO-maina sitoutuneet helpottamaan tullausta ja tavaroiden markkinoille pääsyä.

WTO-sovun vesittyminen veisi koko WTO-järjestelmän kriisiin. Kansainvälinen kauppa pirstaloituisi erilaisiin kauppablokkeihin. Kansainvälistymistä hakevat yritykset seikkailisivat erilaisten sääntöviidakkojen keskellä markkinoita hakiessaan. Tuonnin ja viennin kustannukset kasvaisivat, mikä olisi erityisen ongelmallista pienille markkinoille kuten Suomi. Siinä kisassa olisimme heikoilla.

Suomen on nyt EU:n jäsenenä entistä määrätietoisemmin toimittava vapaamman kaupan ja terveen kilpailun puolesta. Suomen talouden ongelmat eivät sinänsä johdu markkinoiden avautumisesta vaan siitä, ettemme ole riittävästi pitäneet huolta aidosta kansainvälisestä kilpailukyvystämme niin yrityksissä kuin koko yhteiskunnassa. Talouden globalisaation myötä olemme siirtyneet kilpailemaan kansallisesta sarjasta kansainväliselle tasolle. Kaupan rajoituksilla ei hyvinvointia voida vahvistaa missään maassa.

Lue myös ICC:n kirje WTO-maiden hallituksille sekä Kauppakamarin tiedote.

ICC WTO TRADE FACILITATION infographic
WTO-sopimusta on ennakoitu kansainvälisen kaupan ja kasvun elvyttäjäksi.

Kirjoittaja on Keskuskauppakamarin kansainvälisen asioiden johtaja ja Kansainvälisen kauppakamarin maajohtaja.