WTO epäonnistui – protektionismi uhkaa kaupan kasvua

Maailman kauppajärjestö WTO:n kauppaneuvottelut kariutuivat 31.7.2014 Genevessä. Kasvava protektionismi jarruttaa orastavaa maailmankaupan kasvua, arvioi Keskuskauppakamarin kansainvälisten asioiden johtaja, Kansainvälisen kauppakamarin ICC:n maajohtaja Timo Vuori.

“WTO-sovun kaatuminen vaikuttaa haitallisesti eri tavoin kansainvälisessä kaupassa. Yhä useampi suomalaisyritys törmää väistämättä markkinoilla epäasiallisiin, syrjiviin kaupanesteisiin. Tämä murentaa Suomen kaltaisten, avoimien ja pienten talouksien kilpailukykyä globaalissa kilpailussa”, toteaa Timo Vuori.

Jo viime vuonna suomalaisyritykset ilmoittivat ulkoasiainministeriölle yli 1400 tuonnin ja viennin estettä. Yli 30 prosenttia esteistä koski tuoreen WTO-maa Venäjän markkinoita ja 20 prosenttia EU:n ulkopuolisia markkinoita, joilla WTO-pelisäännöillä on keskeinen merkitys.

”Pelkään kaupanesteilmoitusten määrän kasvavan WTO:n toimintakyvyn laskiessa”, arvioi Timo Vuori.

Kaikki eivät noudata kansainvälisiä sitoumuksia

WTO:n omien selvitysten mukaan G20-maat ottivat viime vuoden aikana käyttöön yli 160 kaupanrajoitusta kansallisia markkinoita suojatakseen. Nämä toimet ovat pääsääntöisesti vastoin näiden maiden aikaisempia kansainvälisiä WTO-sitoumuksia.

”Kasvava protektionismi on tällä hetkellä keskeisimpiä maailmantalouden kasvun jarruttajia. Se voi nostaa merkittävästi suomalaisyritysten vientikuluja, aiheuttaa viivästyksiä tai estää kokonaan markkinoille pääsyn”, toteaa Vuori.

WTO-neuvotteluiden epäonnistuminen asetettuna määräaikana 31.7.2014 on merkittävä takaisku koko kansainväliselle päätöksenteolle ja talouden hallinnalle.

”Joulukuussa 2013 Balilla sovituista päätöksistä irtisanoutuminen ei lupaa hyvää kansainvälisen talouden ja kaupan suotuisalle kehitykselle. Intian ohella yhä useampi WTO-maa voi alkaa irtisanoutua aikaisemmista kauppapoliittisista velvoitteistaan”, arvioi Vuori.

Brasilia, Kiina ja erityisesti Venäjä voivat Vuoren mukaan jatkossa käyttäytyä markkinoilla entistä arvaamattomammin, vastoin kansainvälisiä sitoumuksia, kansallisia talousetuja suojatakseen.

”Tämä ei lupaa hyvää maailmantaloudelle eikä erityisesti suomalaisyrityksille, jotka ovat näille markkinoille hamuamassa”, sanoo Vuori.

Lue lisää:

Kansainvälinen kauppakamari vetoaa myös Suomeen WTO-sopimuksen neuvotteluissa

ICC:n kaavio: Mitä jos WTO-sopu syntyisi?

globes symbol pointer