Kuntayhtiöiden hallituksiin riittävää osaamista

Hallituksen esitysluonnos kuntalakiuudistuksesta vie kuntayhtiöiden hyvää hallinnointia oikeaan suuntaan, mutta ei riittävästi. Jatkovalmistelussa tulisi varmistaa, että hyvän hallinnoinnin periaatteet toteutuvat nykyistä paremmin kuntayhtiöissä. Tähän kuuluu se, että kuntayhtiöiden hallituksen jäsenillä on riittävä osaaminen ja kokemus tehtävään. Lisäksi ainakin suurempien kuntayhtiöiden hallinnointia tulisi kehittää avoimuuden osalta samaan suuntaan kuin listayhtiöiden hallinnointikoodi edellyttää pörssiyhtiöiltä.

Kuntalakiuudistuksen yhteydessä tulisi luopua kuntayhtiöiden hallituspalkkioihin kohdistuvasta puolueverokäytännöstä. Kuntayhtiöiden hallituspalkkioihin kohdistuva puoluevero ei ole asianmukainen tapa tukea puolueiden paikallistoimintaa, vaan sen pitäisi tapahtua avoimesti suoranaisena paikallisena puoluetukena. Puolueverokäytäntö voi johtaa siihen, että kuntayhtiöiden hallituksiin ei saada parhaita mahdollisia jäseniä.

Nykykäytännön ongelmallisuutta korostaa myös se, hallituspalkkioista maksettava puoluevero ei ole täyden avoimuuden piirissä. Vaikka puolueveroa ei voida pitää korruptiona, yrityksen hyvään hallinnointiin kuuluu laaja avoimuus hallituksen jäsenten sidonnaisuuksista. Kun kuntayhtiöiden omistajia ovat viime kädessä kuntalaiset, heidän saatavillaan tulee olla tiedot hallituspalkkioista maksettavista puolueveroista.

Hallituksen jäseniltä vaadittava riittävä osaaminen

Lakiluonnoksen 48 § 2 momentin mukaan kunnan tytäryhteisön hallituksen kokoonpanossa on otettava huomioon yhteisön toimialan edellyttämä riittävä talouden ja liiketoiminnan asiantuntemus. Tämä on oikeansuuntainen ehdotus nykytilanteeseen verrattuna.

Making calculations
Nykykäytännön ongelmallisuutta korostaa myös se, hallituspalkkioista maksettava puoluevero ei ole täyden avoimuuden piirissä.

Sekä yksityisesti että julkisesti omistetut yhtiöt tarvitsevat parhaan mahdollisen johdon. Puolueaktiivina toimiminen ei sellaisenaan pätevöitä yhtiön hallitustyöskentelyyn. Kaikkien kuntalaisten etu olisi, että kuntayhtiöiden hallituksissa istuisi osaavia henkilöitä, jotka hoitaisivat yhtiön hallintoa kunnan ja siten kuntalaisten eduksi. On myös huomattava, että yhtiön toimiva johto voi käytännössä viedä yhtiössä vallan hallitukselta, jos hallituksella ei ole riittävää osaamista tehtäväänsä.

Hallitusvalintojen ei tule perustua automaattisesti puolueiden valtasuhteisiin kunnassa.

Jatkovalmistelussa ehdotusta on vielä selkeytettävä siten, että hallituksen jäseniltä edellytetään riittävää kokemusta yrityksen hallitustyöskentelystä tai yrityksen johtamisesta. Hallitukselta on löydyttävä riittävä toimialaosaaminen, ja kaikilta hallituksen jäseniltä on edellytettävä ainakin perustietoja yritystaloudesta. Kaikkien hallituksen jäsenten on kyettävä seuraamaan yrityksen taloudellista raportointia.

Hallitusvalintojen ei tule perustua automaattisesti puolueiden valtasuhteisiin kunnassa. Nykyinen puolueverojärjestelmä johtaa siihen, että turvatakseen aluetoimintansa rahoituksen puolueet joutuvat pitämään kiinni niille ”kuuluvista” hallituspaikoista, vaikka pätevää hallituksen jäsenehdokasta ei olisi puolueen piiristä ehdotettavissa. Tämä voi johtaa siihen, että kuntayhtiöitä ei johdeta osaavasti.