Heikki Halme kannustaa yrityksiä oivallusten poluille

Suomalaisen yrityskulttuurin on uudistuttava vastaamaan nykyajan haasteita, kehottaa Keskuskauppakamarissa digitaalista liiketoimintaa johtava Heikki Halme. Yhä harvemmat yritykset pärjäävät enää pelkästään kotimaisten markkinoiden varassa.

Missä tehtävässä olet Keskuskauppakamarissa, Heikki Halme?

Vedän hanketta nimeltä Digitaalinen Polku, joka on yritysjohdolle suunnattu mentoroitu koulutus- ja valmennusohjelma. Ohjelma edistää suomalaisen johtajan digitaalista osaamista ja organisaatioiden uudistumista nykyaikaan. Jokaisen yrityksen on tärkeä ymmärtää, että vanhanaikaiset liiketoimintamallit ja työtavat eivät enää riitä maailmassa pärjäämiseen. Muutos lähtee yritysjohdosta.
heikki_halme-5-8-2014
Mainitse joku saavutuksesi työelämässäsi?

Mobiili- ja tietoturva-alan yritys Secode Finland Oy:ssä saneerasin liiketoimintamme kannattavaksi ja rakensimme pilvipalveluna kansainvälisille asiakkaille mobiililaitteiden etähallinta- ja tietoturvapalveluita. Pilvipalveluiden ansiosta asiakkaiden ei tarvitse asentaa teknologiaa itselleen, vaan sen voi ostaa palveluna Internetistä. Konsepti kiinnosti japanilaista tunnettua operaattoria, ja osaamisemme ostettiin pois.

Mikä on haastavinta työssäsi ja Digitaalisen Polun lanseerauksessa?

Verkoston hallinta ja viestintä ovat asioita, jotka voi aina tehdä paremmin! Ne ovat nykyaikaisen johtajankin tärkeimpiä työkaluja. Haastavaa on myös yritysten liikkeelle saaminen. Se edellyttää ajattelu- ja työtapojen eli kulttuurin muutosta organisaatiossa. Ja se ei ole koskaan helppoa. Digitaalinen Polku on tehty juurikin helpottamaan liikkeellelähtöä.

Mistä yrityksen kannattaa aloittaa muutos?

Muutos alkaa siitä, että yrityksen johto ymmärtää, mitä digitalisaatio on ilmiönä ja mitä se merkitsee juuri kyseiselle yritykselle. Ennen kaikkea on innostuttava siitä, mitä mahdollisuuksia se tuo. On hyvä olla visioita kauemmaksikin, mutta toisaalta jo pienillä uudistuksilla voi palvella asiakkaita paljon paremmin. Organisaatioiden tulee olla innostuneita, rohkeita ja kokeilla uutta. Päätöksiä ei tehdä enää nurkkahuoneissa, vaan kaikki työntekijät ovat mukana luomassa uutta.

Mikä on digitalisaation merkitys yrityksille?

Toimialat ja liiketoimintamallit muuttuvat. Kilpailu kovenee ja Suomen markkinatkaan eivät ole suojassa siltä. On siis mentävä ulos ja luotava uusia malleja, joilla voi erottautua ja saada kilpailuetua. Osaavan työväen rekrytointi on tärkeää ja viestinnän merkitys korostuu. Työtapoja ja -kulttuuria on uudistettava – toivottavasti myös työlainsäädäntö muuttuu. Digitaaliset teknologiat mahdollistavat asioiden tekemisen kustannustehokkaasti. Kaikessa lähdetään tietysti asiakkaiden tarpeista. Nopea muutos vaatii koko organisaation rakentamista paremmaksi asiakaspalvelijaksi.

Tulevaisuuden kilpailuetu löytyy visionäärisistä liiketoimintamalleista, ei ainoastaan innovatiivisista tuotteista ja palveluista. Esimerkiksi siinä, missä teleoperaattori aiemmin myi tietoliikenne- ja mobiilipalveluita, nykyisin se myy lisäksi sisältöjä: ohjelmistoja, kirjoja tai elokuvia, joita se ei itse tuota. Liiketoimintamalleja haetaan verkostoista. Innovatiivisella kulttuurilla tarkoitan yrityksessä jatkuvasti käynnissä olevaa uuden luomisen prosessia.

Koskeeko digitalisaatio mielestäsi kaikkia yrityksiä?

Ei ole toimialoja tai yrityksiä, joita digitalisaatio ei koskisi. Yritysten on hypättävä Suomen markkinarajojen yli ja haettava kasvua muualta. Teknologia antaa mahdollisuuden esimerkiksi markkinoinnin ja myynnin tehostamiseen verkossa. Yhtä lailla digitalisaatio koskee yrityksen ydinprosesseja: tuotekehitystä, henkilöstö- ja taloushallintoa ja ylipäätään kaikkea organisaation toimintaa.

Mitä tavoitteita sinulla on tässä työssä? Mihin digitalisaatiolla tähdätään?

Tavoitteeni on nostaa suomalainen johtaja innovatiivisen ja kestävän liiketoiminnan parhaaksi osaajaksi ja sitä kautta saada Suomi menestymään.

Miten vietät vapaa-aikaa?

Urheilen paljon. Harrastan jääkiekkoa, rullaluistelua, uintia ja innostun kokeilemaan kaikkea uutta. Olen viime aikoina osallistunut myös lukupiiritoimintaan. Viikonloppuja vietän kesäisin mökillä Heinolassa.

Mikä on mottosi?

Koitan tehdä yhden oivalluksen päivässä. Huonokin oivallus on lopulta hyvä, sillä kun se hylätään, syntyy toinen oivallus!

Haku Digitaalinen Polku -ohjelman pilottiin on auki 30.9.2014 saakka: http://digitaalinenpolku.fi