Antakaa markkinoille mahdollisuus

Talouden historia opettaa markkinoita avaamalla saavutettavan enemmän kuin sulkemalla. Köyhyyden väheneminen ja elintasoerojen supistuminen maailmanlaajuisesti ei olisi onnistunut ilman oikeita kauppapoliittisia ratkaisuja. Amerikan ja Euroopan hyvinvointi ei olisi nykyisellä tasolla ilman avointa kaupankäyntiä ja toimivia sisämarkkinoita. Nyt ilmastonsuojelu ja digitalisaatio kaipaavat toimivia markkinoita. Kaduille palanneet vapaakauppakriitikot ovat väärässä. Uudet globaalit ja lokaalit haasteet eivät ratkea kansallisin keinoin, vaan kansainvälistä kauppaa ja investointeja kannustamalla.

International business collaboration concept illustration

Kauppapoliitikot ovat palanneet neuvottelupöytiin. Yksimielisyyden saavuttaminen tuottaa vaikeuksia kahdenvälisissä EU-USA-neuvotteluissa puhumattakaan 160 maan WTO-neuvotteluista. Kansalaiskritiikki on alkanut pelottamaan päättäjiä. Suomessakin vietetään Euroopan laajuista toimintapäivää 11.10.2014 EU:n käymiä kauppaneuvotteluita ja suuryritysten vapaakauppa-agendaa vastaan. Herää kysymys miksi?

Neuvottelujen monimutkaisuudesta

Kauppapolitiikkojen työn haasteita kuvaa, että WTO:ssa olisi sovittava jo kerran sovittu asia. Iltalypsyllä oleva Intia on saatava sitoutumaan muiden 159 WTO-maan tavoin tullaus- ja kauppamenettelyiden helpottamiseen. Se elvyttäisi merkittävästi kaupankäyntiä ja suosisi erityisesti kehittyviä talouksia. Käytännössä vientikulut laskisivat jopa 10-15 % kaupan arvosta. Se olisi merkittävä kannuste köyhempienkin maiden viennille. Nyt tavarakontti seisoo tullissa Afrikassa 44 päivää ja Aasiassa 4 vain päivää. Tutkimuslaitokset ennustavat 500 miljardin vuosittaista hyötyä eri maiden viennille ja erityisesti työpaikkoja luoville pk-yrityksille.

Pitkittyvä WTO-kiista vaikuttaa myös WTO-neuvotteluihin ICT- ja ympäristöteknologian kaupasta. Samalla maailmanlaajuiset toimet digitalisaation ja ilmastonsuojelun edistämiseksi parhaan teknologian avulla niin kehittyneissä kuin kehittyvissä maissa kärsivät. Pelkästään cleantech -tuotteiden kaupan kasvun uskotaan synnyttävän nopeasti yli 250 000 uutta työpaikkaa.

Kansalliset investoinnit eivät riittäviä

Kiina ratkaisee ympäristö- ja ilmastohaasteensa massiivisilla panostuksilla ympäristöteknologiaan lähivuosina. Brasilia ja Intia ovat pakotettuja tekemään merkittäviä investointeja infrastruktuuriin yhteiskuntansa toimivuuden turvaamiseksi. Venäjän talouden modernisaatio on väistämätöntä, vaikka pakotteet ja sisäinen valtataistelu sitä jarruttaakin tilapäisesti. Ennusteiden mukaan tulevat kansainväliset investoinnit infrastruktuurin ovat merkittävät.

Brasilia, Intia ja Kiina eivät pysy kehitysvauhdissa yksinomaan kansallisella osaamisella ja tuotannolla. Venäjä ei välttämättä saa kumottua EU:n ja USA:n teknologiapakotteita WTO-käräjillä, vaan joutuu valitsemaan talouden eristäytymisen ja avoimuuden väliltä. Vain toimiva ja avoin kaupankäynti voi turvata näiden kehittyvien talouksien suotuisan kehityksen pitkällä aikavälillä. Kauppapolitiikalla on merkitystä ulko- ja sisäpolitiikassa.

USA-kumppanuus arvovalinta

Maailman johtavien talouksien EU:n ja USA:n kumppanuudella olisi kaupankäyntiä laajempia vaikutuksia. Samanlaisen arvomaailman omaavien toimijoiden yhteistyö kansainvälisen talouden pelisääntöjen kehittämisessä edistäisi tunnustettuja demokraattisia arvoja ihmisoikeuksien kunnioittamisesta ilmastonsuojeluun. Kiinan ja Intian huoli nimenomaisesti on, että läntiset kumppanit jatkossakin määrittelisivät, mitkä ovat globaalin talouden tasavertaiset pelisäännöt.

EU-USA-neuvottelut ovat kuitenkin kohdanneet kasvavaa kritiikkiä. Neuvottelut uhkaavat viivästyä ja vesittyä. On hyvä, että neuvotteluiden avoimuutta lisätään, mutta keskeneräisiä asioita ei voi myöskään julkisuuden kautta hoitaa. Kaduilla ei kauppapolitiikka tehdä.

Investointien suoja ja geenituotteiden kauppa herättää tarpeettomasti huolta. Suuryrityksille ei yhdessäkään yli 3000 investointisuojasopimuksessa ole annettu oikotietä jonkin valtion julkisten toimintojen kyseenalaistamiseen. Moderneissa kauppakumppanuuksissa myös investoinnit ovat mukana. Geenituotteet eivät myöskään valtaa Euroopan markkinoita elleivät EU-maat tuotekohtaisesti niin halua. Jo tänä päivänä EU-markkinoille on tieteellisten selvitysten jälkeen hyväksytty 56 geenituotetta. On eurooppalainen myytti, että markkinoiden pelisäännöt olisivat aina ympäristö- ja kuluttajayställisemmät EU:ssa kuin USA:ssa.

Eurooppa kärsisi eristäytymisestä

USA-kumppanuuden vesittyminen jättäisi EU:n entistä heikompaan kauppapoliittiseen asemaan. USA ja muut kasvutaloudet rakentavat vauhdilla kauppasuhteitaan. Venäjän talouden sakkaaminen syö sen sijaan Euroopan talouden toivoa. Poliittinen soutaminen ja huopaaminen eivät palvele kenenkään etuja. Ei edes eurooppalaisessa kauppapolitiikassa.

USA on Suomelle keskeinen kauppakumppani. Yli 220 suomalaisyritystä työllistää maassa 35000 työntekijää ja 600 jenkkiyritystä työllistää Suomessa 40000 työntekijää. Keskinäisen kaupan kulujen leikkaaminen 10-20% kaupan arvosta vahvistaisi erityisesti suomalaisten pk-yritysten kilpailukykyä Amerikan markkinoilla. Uskalletaanko markkinoille antaa mahdollisuus?

Mitäpä jos tehokkaasti saatettaisiin voimaan WTO:n ratkaisut kauppamenettelyiden ja ICT- sekä cleantech -tuotteiden kaupan helpottamiseksi. Mitäpä jos EU solmisi nopeasti syvälliset kauppakumppanuudet USA:n, Kanadan ja Japanin kanssa? Mitäpä jos Venäjä olisi valmis poliittiseen ratkaisuun Ukrainan kanssa, jotta EU-Venäjä –kauppakumppanuutta päästäisiin syventämään? Olisiko syytä unohtaa poliittiset pelit ja kansalliset kummallisuudet? Olisiko aika antaa markkinavoimille valta talouden tervehdyttämiseksi ja hyvinvoinnin vahvistamiseksi? Pitäisikö vapaakaupan puolustajien lähteä kaduille hyvän asian puolesta?