Latinalainen Amerikka on Suomelle mahdollisuus

 Talouden tilaa on turha kaunistella. Sekä Suomessa että maailmalla perusvire talouskehityksessä on edelleen synkkä. Erityistä huolta aiheuttaa vientimme hidas kehitys. Perinteiset vientimarkkinamme Euroopassa eivät vedä ja Venäjän osalta tulevaisuus on entistä epävarmempi. Euroopan kasvun ollessa pysähdyksissä joudumme hakemaan vientitilauksia entistä kauempaa. Kapean vientisegmentin monipuolistamisen ohella Suomen on aktiivisesti etsittävä tuotteillemme uusia markkinoita.

Jan Vapaavuori

Vierailin syyskuussa Chilessä ja Perussa 40 yrityksen valtuuskunnan kanssa, mikä antoi entistä laajemman kuvan latinalaisen Amerikan maiden mahdollisuuksista Suomelle. Team Finland -matkoilla voidaan luoda tehokkaasti arvokkaita kontakteja, jotka erityisesti pk-yrityksille yksin toimiessaan ovat vaikeasti tavoitettavissa.

Latinalaisen Amerikan tarjoamista mahdollisuuksista nousevat esiin erityisesti 2-5 % vuotuiseen kasvuun pääsevät Tyynenmeren Allianssin maat Chile, Peru, Kolumbia ja Meksiko. Näillä mailla on vapaakauppasopimus EU:n kanssa, mikä helpottaa kaupantekoa suomalaisille yrityksille. Alueen suurin kauppakumppanimme Brasilia sortuu valitettavasti vielä monessa protektionistiseen politiikkaan, joka yhdessä talouden rakenneongelmien kanssa on hidastanut maan talouskasvua alle prosenttiin.

Viennin edistämiseksi käytössämme on myös uusia, innovatiivisia konsteja. Syyskuun lopulla työ- ja elinkeinoministeriö solmi sopimuksen Suomen olympiakomitean kanssa suomalaisen cleantechin promovoinnista Rion olympialaisten alla. Esimerkiksi Rion hahmotelmat rakentaa kaupungista latinalaisen Amerikan ensimmäinen älykäs kaupunki älykkäine sähköverkkoineen, valaistus-, jäähdytys-, liikenne-, vesi- ja jäteratkaisuineen, tuovat suomalaisille yrityksille lukemattomia mahdollisuuksia.

Monista epävarmuustekijöistä ja kulttuurisista eroavaisuuksista huolimatta, latinalainen Amerikka on paljon laajempi ja monipuolisempi markkina kuin moni suomalainen yritys ajatteleekaan. Suomalainen teollisuus vie jatkuvasti merkittäviä määriä kaivos-, puunjalostus-, energia- ja kommunikaatioteknologiaa alueelle. Uusia nousevia aloja ovat erityisesti puhtaan teknologian cleantech-ratkaisut sekä biotalouden tarjoamat mahdollisuudet.  Kehittyviin suurkaupunkeihin tarvitaan myös uutta teknologiaa satamien ja lentokenttien infrastruktuuriin.

Meksikon purettua öljyteollisuutensa monopolin, on uusi merkittävä markkina avautumassa muun muassa offshore-öljyntuotannon kalustoon. Suomalaisen meriteollisuuden teknologian vienti Meksikoon voi kasvaa tulevina vuosina satoihin miljooniin euroihin.

Team Finland Meksiko suunnittelee paraikaa Teknologiateollisuuden kanssa sitä, miten julkinen valta voisi edesauttaa tätä positiivista kehitystä. Ylipäänsä verkosto tekee parhaansa edistääkseen suomalaisten yritysten kansainvälistymistä latinalaisen Amerikan kasvumarkkinoille. Yritysten on kuitenkin itse tartuttava mahdollisuuksiin ja hoidettava kaupat kotiin.

Takana on jo monta onnistumista, edessä toivottavasti vielä useampi.

Jan Vapaavuori
Elinkeinoministeri