Raaka-aineet, infrastruktuuri-investoinnit ja keskiluokan kasvu – Latinalaisen Amerikan kolme suurta sijoitusteemaa

Kolme sijoitusteemaa ovat tyypillisiä Latinalaisen Amerikan maille: raaka-aineet, infrastruktuuri-investoinnit ja keskiluokan kasvu. Historiallisesti Latinalaisen Amerikan maat ovat olleet merkittäviä raaka-aineiden tuottajia. Maiden haasteena onkin raaka-aineiden tuotantoa hyväksi käyttäen, mutta ei siitä liikaa riippuvaiseksi tullen, kehittää infrastruktuuria ja väestön keskiluokkaistumista.

Mikko_Ripatti_uusi

Infrastruktuuriin ja koulutukseen investoiminen on nyt entistäkin tärkeämpää, koska raaka-aineiden hinnat ovat laskeneet ja 2000-luvun ensimmäisen kymmenen vuoden Aasia-vetoista valtavaa raaka-ainebuumia tullaan tuskin vähän aikaan näkemään. Raaka-aineiden hintojen ja kysynnän lasku on myös näkynyt alueen talouskasvun heikkenemisenä. Vuonna 2012 alkanut talouskasvun hidastuminen on jatkunut näihin päiviin asti. Vuosina 2012–2013 Latinalaisen Amerikan talouskasvu jäi alle kolmeen prosenttiin ja kuluvana vuonna kasvu saattaa jäädä jopa alle kahteen prosenttiin. Maakohtaiset erot ovat kuitenkin suuria. Nopeinta kasvua tullaan tänä vuonna näkemään Panamassa ja Kolumbiassa, jossa päästään yli viiden prosentin bkt:n kasvuun. Heikointa kasvu tulee olemaan suurissa vaikeuksissa painiskelevissa Venezuelassa ja Argentiinassa, joissa talouskasvu tulee jäämään miinusmerkkiseksi. Huomionarvoista on myös alueen suurimman talouden Brasilian kasvun jääminen lähelle nollaa kuluvana vuonna.

Maiden siirtomaahistoria näkyy edelleen suurina luokkaeroina ja sosiaalisina ongelmina. Onneksi Latinalaisessa Amerikassa on viimeisen parinkymmenen vuoden aikana saatu positiivisia esimerkkejä onnistuneesta talouspolitiikan hoidosta sekä menestyksellisistä tulonsiirto-ohjelmista, jotka ovat onnistuneet nostamaan kymmeniä miljoonia ihmisiä köyhyydestä.

Latinalaisen Amerikan markkinat tarjoavat suuria ja monipuolisia sijoitus- ja liiketoimintamahdollisuuksia. Perinteisen raaka-aineteeman sisällä tärkeimmät sektorit ovat öljy- ja kaasuteollisuus, kaivostoiminta, paperin & sellun ja ruoan tuotanto. Yhä enemmän uusia mahdollisuuksia tarjoavat infrastruktuuri-investoinnit esimerkiksi moottoriteihin, satamiin, lentokenttiin ja julkiseen liikenteeseen.  Keskiluokkaistumisen tuomat mahdollisuudet näkyvät mm. opetussektorilla, terveydenhuollossa, vakuutus- ja pankkitoiminnassa, sekä tietotekniikka- ja ohjelmistosektoreilla.

Mikko Ripatti 
Rahastonhoitaja, FIM Varainhoito