Naiset hyödyntämään asepalveluksen johtajakoulutusta

Naisten asepalvelus on puhuttanut Suomessa, sen jälkeen kun Norja ilmoitti ottavansa myös naiset kutsuntojensa piiriin. Naisjohtajuuden edistämisen näkökulmasta naisten asepalvelus on positiivinen tekijä ainakin silloin, kun palvelukseen sisältyy johtajakoulutus.

soldiers

Kauppalehden Optio (31.10.2014) pyysi minulta lyhyttä kommenttia naisten asepalveluksesta naisjohtajuuden edistämisen näkökulmasta. Kommenttiani lyhennettiin ilmeisesti tilanpuutteen takia, jolloin naisjohtajuuden näkökulma ei tullut esiin. Kerron tässä näkemyksistäni laajemmin.

Naisjohtajuuden edistämisen kannalta naisten asepalvelus on myönteistä ainakin siinä tapauksessa, että siihen sisältyy johtajakoulutus. Harva saa muuten niin nuorena mahdollisuuden harjoitella johtamista oikeiden alaisten kanssa järjestelmällisessä ja ohjatussa ympäristössä. Myös johtajakoulutukseen kuuluva systemaattinen palautteen saaminen on arvokasta tulevan uran kannalta.

Lisäksi työmarkkinamme ovat voimakkaasti jakautuneet miesten ja naisten töihin, joten perinteisten mallien purkaminen olisi suotavaa. Jos asiaa katsoo laajemmasta näkökulmasta, joutuu pohtimaan sitä, että pakollinen asepalvelus pienentäisi naisten eläkkeitä entisestään. Naisten eläke-euro on nykyisellään vain 70 senttiä, kun perhevapaat kasautuvat yhä 95-prosenttisesti naisille ja naisten palkat ovat keskimäärin selvästi miesten palkkoja alemmat.

Asevelvollisuuden laajentaminen koskemaan naisia ei tällä hetkellä ole realistista. Nykyinen järjestelmä takaa ainakin toistaiseksi riittävän määrän henkilöitä maamme puolustukseen. Myöskään puolustusbujdettimme ei mahdollista varusmiespalveluksen laajentamista, lisäisihän naisten asepalvelus merkittävästi puolustusvoimien kuluja.

Kannustan kuitenkin uraansa pohtivia naisia hakeutumaan asepalveluksen yhteydessä johtajakoulutukseen. Siitä varmasti on hyötyä myöhemmällä uralla.