Leena Linnainmaa jatkaa Suomen UN Womenin puheenjohtajana

Keskuskauppakamarin varatoimitusjohtaja Leena Linnainmaa valittiin lauantaina 29.11.2014 pidetyssä Suomen UN Women ry:n syyskokouksessa toiselle 3-vuotiskaudelle yhdistyksen puheenjohtajaksi. YK:n tasa-arvojärjestö UN Women on maailman johtava naisten ja tyttöjen puolestapuhuja. Naisten aseman ja sukupuolten tasa-arvon edistäminen on Suomen kehityspolitiikan keskeinen tavoite. Suomi onkin noussut UN Womenin tärkeimmäksi tukijaksi.

Naisten oikeuksien vahvistaminen on tehokkain tapa edistää perheiden, yhteisöjen ja yhteiskuntien hyvinvointia. Koulutettujen naisten lapset ovat terveempiä, ja naisten toimeentulon parantuminen vaikuttaa suoraan lasten ravitsemukseen ja koulutukseen.

Antamalla naisille mahdollisuuden opiskella, hankkia omia tuloja, osallistua päätöksentekoon ja elää ilman väkivaltaa voimme vähentää köyhyyttä ja nälkää, ehkäistä konflikteja ja edistää talouskasvua. Tätä työtä UN Women tukee hankkeillaan ja ohjelmillaan yli sadassa kehitysmaassa. Ohjelmilla edistetään muun muassa naisyrittäjyyttä, koulutetaan kyläpäälliköinä toimivia naisia ja hankitaan naisille henkilöllisyystodistuksia, jotka avaavat tien koulutukseen, terveydenhuoltoon ja äänioikeuteen.

Tasa-arvoinen yhteiskunta on myös miesten asia

Suomen UN Women ry:n puheenjohtajana jatkava Leena Linnainmaa tunnetaan pitkän linjan tasa-arvon edistäjänä. “Olen iloinen voidessani antaa oman panokseni kehitysmaiden naisten ja tyttöjen voimaannuttamiseksi. Erityisen mieluinen minulle on UN Womenin parhaillaan menossa oleva #heforshe-kampanja, jossa haastetaan miehiä mukaan tasa-arvotyöhön”, Linnainmaa kertoo.

Linnainmaan mukaan tasa-arvotyö on perinteisesti ollut lähinnä naisten harteilla. Tasa-arvoinen yhteiskunta on kuitenkin myös miesten asia. Perinteisiä roolimalleja voidaan purkaa esimerkiksi suuntaamalla perhevapaita aiempaa enemmän miehille.

“Naisjohtajuuden edistämisessä miehet ovat Suomessa olleet näkyvästi julkisuudessa mukana jo vuodesta 2006, kun Jorma Ollila peräänkuulutti lisää naisia johtajatehtäviin yrityksiin. Muu maailma on tässä tullut perässä. Toivottavasti suomalaiset miehet lähtevät joukolla mukaan tukemaan #heforshe-kampanjaa”, Linnainmaa toivoo.

Linnainmaa vastaa Keskuskauppakamarin naisjohtajien mentorointiohjelmasta, jonka tavoitteena on vauhdittaa osaavien naisten tietä yhtiöiden liiketoiminnan johtotehtäviin ja pörssiyritysten hallituksiin.

Linnainmaa muistaa, miten miesten mukanaolo naisjohtajuuden edistämisessä näkyi konkreettisesti, kun Suomi otti vuonna 2003 ensimmäisenä maana maailmassa listayhtiöiden hallinnointikoodiin maininnan hallituksen sukupuolijakaumasta. Vuonna 2008 miehiä oli mukana tekemässä päätöstä ratkaisevasta seuraavasta askeleesta, kun hallinnointikoodiin otettiin vaatimus molemmista sukupuolista pörssiyhtiöiden hallituksissa. Koodi vaatii pörssiyhtiötä antamaan julkisen perustelun, jos sen hallituksessa ei ole molempia sukupuolia.

“Koodin myötä vain miehistä koostuva hallitus on nykyään harvinaisuus pörssiyhtiöissä.”