Vaisusti valoa Euroopan talouden kaamoksessa

Talouden vaatimatonta piristymistä ensi vuodelle ennustaa eurooppalaisten kauppakamarien tuore EUROCHAMBRES Economic Survey 2015. Luottamus myönteiseen kehitykseen on aavistuksen vahvistunut eri puolilla Eurooppaa, mutta maakohtaiset erot ovat kasvaneet. Kasvun jarruna mainitaan vaisu kysyntä, rahoituksen saatavuus, kohonneet työvoimakulut sekä Ukrainan kriisi. Eurooppalaiset kauppakamarit vaativatkin pikaisia toimia kysynnän ja investointihalukkuuden vahvistamiseksi. Markkinoiden uskotaan piristyvän kilpailua avaamalla ja ylisääntelyä karsimalla.

Globe Party

Euroopan talouskasvun vaatimattomuus myös ensi vuonna on huono uutinen Suomelle, jonka viennistä yli 60 % suuntautuu Eurooppaan. Samanaikaisesti pelätään Venäjän markkinatilanteen heikentyvän entisestään ja Ukrainan kriisin synnyttävän epäluottamuksen vaikeuttavan pitkään koko Itäisen Euroopan taloutta Venäjästä ja Ukrainasta puhumattakaan.

Sisäiset ongelmat ja yllättävät ulkoiset muutokset haasteena

Eurochambresin selvityksen mukaan Euroopan ja Suomen talous ovat yhä samassa, negatiivisessa kierteessä, jota yllättävät toimintaympäristön muutokset, kuten Venäjän politiikan muuttuminen ja globaalin kasvutalouden vetureiden Kiinan ja Intian kasvun hiipuminen eivät helpota. Samanaikaisesti omat rakenteelliset ongelmat painavat päälle, eikä elvytysvaraa oikein ole. Kasvua olisikin luotava selkeämmin markkinoiden tervehtymisen ja kilpailun avaamisen kautta. Verokannusteilla voi olla tällöin keskeinen rooli. Toimintaympäristön epävarmuuden muuttaminen poliittisin teoin paremmin ennakoivaksi voi olla merkittävä psykologinen vaikutus kasvun kannusteena.

Selvityksen mukaan Euroopan unionissa sisämarkkinoita olisi nyt tehostettava karsimalla loputkin esteet palveluiden ja tavaroiden kaupasta. Samalla olisi luotava uskottava, uudenlainen kauppakumppanuus USA:n kanssa. Nythän EU:ssa on keskitytty löytämään syitä, miksi se ei ole mahdollista. Vastaavia kauppakumppanuuksia on rakennettava Kiinan, Intian, Japanin, Brasilian ja muiden merkittävien kauppakumppaneiden kanssa.

Suomen kannalta on olennaista, ettei EU unohda tavoitetta taloussuhteiden syventämisestä Venäjänkään kanssa. Taloussanktioista huolimatta kaupankäynti Venäjän kanssa on yhä laajasti sallittua, vaikka poliittinen ja taloudellinen maariski onkin merkittävästi kasvanut.

Viennin monipuolistaminen Suomen pitkän ajan tavoitteeksi

Suomalaisten yritysten ei pidä näissä vaikeissakaan olosuhteissa kääntää selkäänsä Venäjälle tai Euroopalle. Mutta kasvua ja kansainvälistymistä on uskallettava rohkeammin hakea nopean kasvun maista, esimerkiksi Aasiasta tai Turkista. Ja löytyy suomalaisille tuotteille ja palveluille kysyntää myös lähimarkkinoilta Baltiasta ja Pohjoismaista, kunhan osaaminen ja hinta ovat kohdallaan. Viennin rakenteiden monipuolistaminen on Suomen keskeisiä haasteita pitkällä aikavälillä. Yhdessä yössä uusia markkinoita ei vallata.

Viennin vetovoimaisuuden varmistaminen on Suomelle ratkaisevia keinoja turvata jatkossa kohtuullinen hyvinvointi ja sitä palveleva julkinen sektori. Julkisessa keskustelussa tuntuu jopa ministereitä myöten unohtuneen, että nykyinen hyvinvointimalli ja julkinen sektori on rakennettu 1990-2000 -luvun menestyksekkään vientivetoisen Suomen resurssien varaan. Nyt kun vienti ei vedä eikä yksityinen sektori pysty kartuttamaan verokertymää, on julkisen sektorin rakenteisiin väistämättä puututtava. Jatkuva velaksi eläminen tulee kohtalokkaammaksi Suomen hyvinvoinnille kuin rohkea ja ennakkoluuloton julkisen sektorin sopeutus, markkinoiden avaaminen tehokkaalle kilpailulle ja verotuksen uudistaminen kasvuun kannustavaksi ja kysyntää tukevaksi.

Euroopasta ei ole odotettavissa kummoisia joululahjoja Suomen taloudelle Eurochambresin selvityksen perusteella. Nopeita lääkkeitä kasvun vahvistamiseen ei ole tarjolla. Selkeitä, rohkeita ja määrätietoisia toimia kaivataan EU:ssa ja jäsenmaissa. Talouden epävarmuutta voidaan lieventää selkeillä pitkän aikavälin tavoitteilla ja niitä tukevilla toimilla.             

Eurochambers Economic Economic Survey 2015 lyhyesti.

Kyselyyn vastasi lokakuussa 2014 yli 60000 kauppakamarivaikuttajaa eri puolilla Eurooppaa. Kyselyssä selvitettiin näkemyksiä yleisestä talousluottamuksesta, kysynnän ja kaupankäynnin trendeistä, työllisyydestä ja investoinneista. Kyselyn tuloksiin voi kokonaisuudessaan tutustua osoitteessa www.eurochambres.be.