Verkostot entistä tehokkaampaan käyttöön

Vuosi 2014 on osoittanut, että kasvumarkkinat löytyvät yhä kauempaa. Suomalaisten yritysten markkinoille pääsyä voidaan helpottaa toimivilla kauppasopimuksilla. Asiakkaita voidaan löytää toimivien verkostojen kautta.

Technology innovations

Kauppakamarit haluavat jatkossakin avata markkinoita suomalaisille yrityksille globaalien kumppaneidemme kuten Finncham-verkoston avulla. Samalla uskomme vahvasti, että esimerkiksi WTO-sopu ja EU-USA TTIP-kumppanuus helpottavat Suomen pärjäämistä kansainvälisessä kilpailussa.

Entistä vapaamman ja toimivamman kaupankäynnin puolesta on toimittava kaikilla tasoilla myös vuonna 2015. Yksityisten ja julkisten toimijoiden yhteistyötä on tiivistettävä Team Finland -hengessä. Markkinat muuttuvat nopeasti. Team Finland -yhteistyön   on vastattava nykyistä paremmin yritysasiakkaiden muuttuviin tarpeisiin. Yhdessä olemme enemmän,  ja  silloin myös verkostomme ovat nykyistä tehokkaammassa käytössä kasvun löytämiseksi.