Heidi Merikalla-Teir haluaa viedä suomalaisen välimiesmenettelyn maailmalle

Keskuskauppakamarin välimieslautakunta vahvistaa osaamistaan, kun varatuomari, MBA Heidi Merikalla-Teir aloittaa lautakunnan pääsihteerinä. Heidi saa vastuulleen välimieslautakunnan toiminnan kehittämisen ja markkinoinnin koordinoimisen niin kotimaassa kuin ulkomaillakin.

Heidi Merikalla-Teir

Millaista osaamista tuot välimieslautakuntaan?

Olen työskennellyt asianajoalalla yli 12 vuotta ja erikoistunut yritysten kaupallisten riitojen ratkaisuun. Asiamiehenä edustin yhtä asianosaista riidassa, ja välimiehenä toimiessani olin ratkaisemassa kahden tai useamman asianosaisen välistä riitaa. Olen toiminut myös sovittelijana, jolloin tehtäväni on ollut lähinnä luoda puitteet onnistuneelle riidanratkaisulle ja avustaa yrityksiä löytämään molempia osapuolia tyydyttävä sovinto asiassa. Oli erittäin opettavaista ja antoisaa päästä tarkastelemaan riidanratkaisua näistä eri näkökulmista.

Uudessa tehtävässä pääsen hyödyntämään jo kertynyttä kokemustani uudella tavalla ja katsomaan riidanratkaisua jälleen uudesta näkökulmasta. Välimieslautakunnan pääsihteerin tehtävänä on paitsi kehittää lautakunnan toimintaa, myös koordinoida lautakunnan markkinointia niin kotimaassa kuin ulkomaillakin. Tämä on erittäin kiehtovaa. Puhtaan juridiikan sijaan pääsen toivottavasti aikaisempaa paremmin hyödyntämään myös kaupallista koulutustani.

Mikä sai lähtemään uuteen haasteeseen?

Kipinän hakeutua uusiin haasteisiin sain lopullisesti Keskuskauppakamarin naisjohtajien mentorointiohjelmasta, jossa olen ollut mentoroitavana reilun vuoden. Pohdin vaihtoehtoja niin juridiikan kuin bisneksen puolelta. Keskuskauppakamarin välimieslautakunnan pääsihteerin tehtävä oli mahdollisuus, johon oli tartuttava. Lopulliseen päätökseen vaikuttivat mielenkiintoiset ajat suomalaisessa välimiesmenettelyssä. Keskuskauppakamarin uudet, 1.6.2013 voimaan tulleet parhaita kansainvälisiä käytäntöjä vastaavat välimiesmenettelysäännöt ovat nostaneet meidät varteenotettavaksi vaihtoehdoksi muiden maiden välitysinstituuteille. Se on iso asia. Nyt on aika viedä välimiesmenettelyä eteenpäin, niin suomalaisissa yrityksissä kuin kansainvälisestikin.

Mitä välimiesmenettely on?

Välimiesmenettely toimii vaihtoehtona oikeudenkäynnille valtion tuomioistuimissa. Välimiesmenettelyn suosio erityisesti liike-elämän erimielisyyksien ratkaisemisessa on lisääntynyt vuosi vuodelta. Asianosaiset sopivatkin yleensä jo pääsopimuksessa, että mahdolliset erimielisyydet ratkaistaan välimiesmenettelyssä. Jos asianosaiset sopivat riitojen ratkaisemisesta Keskuskauppakamarin välimiesmenettelysääntöjen mukaisesti, välimieslautakunta hallinnoi kyseistä välimiesmenettelyä ja määrää välimiehen tai välimiehet ratkaisemaan erimielisyyden. Vaihtoehtoisesti asianosaisilla on myös mahdollisuus itse nimetä välimies tai välimiehet lautakunnan vahvistettavaksi.  Välimiesmenettelystä voidaan sopia myös vasta erimielisyyden synnyttyä erillisessä välityssopimuksessa. Toisinaan myös esimerkiksi osakeyhtiön yhtiöjärjestyksessä sovitaan välimiesmenettelystä.

Miksi yritysten kannattaa valita välimiesmenettely?

Välimiesmenettelyn vahvuuksia ovat erityisesti sen joutuisuus, asianosaisten mahdollisuus vaikuttaa välimiehen tai välimiesten valintaan sekä menettelyn joustavuus. Myös menettelyn ei-julkisuus on keskeinen etu tuomioistuinmenettelyyn verrattuna. Keskuskauppakamarin välimiesmenettelysääntöjen mukaisessa välimiesmenettelyssä riitaan saa ratkaisun keskimäärin alle yhdeksässä kuukaudessa ja nopeutettua välimiesmenettelyä koskevien sääntöjen mukaisesti vielä huomattavasti nopeamminkin. Koska valitusmahdollisuus välitystuomiosta puuttuu ja välitystuomio on lopullinen, vältytään vuosien riitelyltä eri oikeusasteissa. Näin yrityksen resurssit vapautuvat oikeaan tarkoitukseen eli itse liiketoimintaan ja vältytään eri oikeusasteissa riitelemisestä aiheutuvilta lisäkustannuksilta. Välimiesmenettelyssä asianosaiset voivat vaikuttaa siihen, että riidan ratkaisijoiksi valitaan sellaiset henkilöt, joilla on juuri kyseisen kaupallisen riidan ratkaisuun tarvittava erityisasiantuntemus. Välimiesmenettely voidaan myös prosessina joustavasti räätälöidä asianosaisten toiveiden ja sopimusten mukaisesti. Keskuskauppakamarin uusissa välimiesmenettelysäännöissä on pyritty entisestään lisäämään myös välimiesmenettelyn luottamuksellisuutta, mikä on useimmille yrityksille erittäin tärkeää.

Mitä näet välimieslautakunnan lähitulevaisuudessa?

Näen suomalaisessa välimiesmenettelyssä suuren kasvupotentiaalin. Lautakunnallamme on parhaita kansainvälisiä käytäntöjä vastaavat, modernit välimiesmenettelysäännöt. Lautakunta on saanut myös paljon kiitosta tehokkaasta ja asiantuntevasta välimiesmenettelyjen hallinnoinnista. Suomesta löytyy välimiesmenettelyn huippuasiantuntemusta, niin alan kokeneista konkareista kuin nuorista kielitaitoisista talenteista. Meidän on nyt aika panostaa suomalaisen riidanratkaisun markkinointiin ja kotimaisten välimiesmenettelyjen ohella myös aidosti kansainvälisten välimiesmenettelyjen saamiseen Suomeen. Suomalaisesta välimiesmenettelystä ja välimiesmenettelyosaamisesta on vaikka vientituotteeksi!

Miten vietät vapaa-aikaasi?

Perheeseeni kuuluu aviomies ja kaksi tytärtä, joista toinen on 1,5-vuotias ja toinen täyttää pian neljä. Vapaa-aikaa kuluu perheen lisäksi ystävien seurassa sekä urheilun merkeissä. Harrastan juoksua ja pyrin käymään säännöllisesti kuntosalilla. Suomen Saunaseura Lauttasaaressa on myös ehdottomia suosikkipaikkojani akkujen lataamiseen. Erityisesti kesällä mökkeilemme perheen kanssa. Mieheni kanssa yhteinen talviharrastuksemme on ollut retkiluistelu ja kesällä olemme useasti olleet vaeltamassa alppimaisemissa – toivottavasti saamme lapset houkuteltua mukaan näiden hienojen harrastusten pariin, kun he ovat hieman kasvaneet.