Valtiosta ei ole yksin viennin veturiksi

Vaalien lähestyessä pk-yritykset ja kansainvälistyminen saavat huomiota. Ministeri Antti Rinteen mukaan (Kauppalehti 11.2.2015) valtion on petrattava apuvälineitä, tarjottava koulutusta ja haravoitava markkinoita yrityksille. On hyvä, että ministeri on huolissaan yritysten kansainvälistymisestä, mutta valtiovetoisuus ei ole järkevin tapa hoitaa asia.

Kokemukset hallituksen lanseeraamasta, kunnianhimoisesta Team Finland -yhteistyöstä osoittavat, että tarvitaan julkisten ja yksityisten toimijoiden yhteistyötä, työnjakoa ja tulosvastuuta viennin edistämiseksi ja investointien houkuttelemiseksi. Toistaiseksi aikaa ja rahaa on mennyt Finpron ja ELY-keskusten välttämättömään uudistamiseen. Yritysten kriittisiin asiakasodotuksiin ei ole vielä täysin pystytty vastaamaan.

World of Money

Julkisen talouden leikkauspaineissa on muistettava, että yksityiset toimijat kahdenvälisistä ja alueellisista kauppakamareista osaaviin, yksityisiin konsultteihin meillä ja maailmalla tarjoavat yrityksille laadukasta mentorointia ja koulutusta Kasvu Openista Kasvu Campeihin. Yli 60 maassa olevat kauppakamarien Finncham-kumppanit sekä muut yritysverkostot luovat paikallisia kontakteja ja avaavat ovia uusille markkinoille. Suomen edustusto ja Finpro eivät ole ainoa tie maailmalle. Asiakas kaipaa viime kädessä osaavaa paikallista apua, suomalaisuudella ei ole väliä.

Miksi ELY-keskus tai uudistunut Finpro tekisi asioita, joita yksityinen toimija, kauppakamari, kehitysyhtiö tai konsultti tekee jo paremmin?

Rinteen vaatima valtion vahva rooli ei ole tehokkain ja tuloksellisin tapa varmistaa pk-yritysten kansainvälistyminen. Valtiolla on tärkeä, mutta rajallinen roolinsa. Nyt tarvitaan parempaa julkisten ja yksityisten toimijoiden yhteistyötä ja työnjakoa. Miksi ELY-keskus tai uudistunut Finpro tekisi asioita, joita yksityinen toimija, kauppakamari, kehitysyhtiö tai konsultti tekee jo paremmin? Mihin naapurimaissa tarvitaan Finproa, jos Suomalais-ruotsalainen ja Suomalais-venäläinen kauppakamari vastaavat jo asiakaskysyntään?

Markkinoiden ja uusien asiakkaiden etsimistä ei voi ”ulkoistaa” Finprolle, kuten Rinne visioi. Yritysjohdollakin on vastuunsa. Valtiosta ei yksin ole viennin veturiksi. Sen on osattava hyödyntää yksityistä osaamista ja verkostoja. Nyt tarvitaan uudenlaista Team Finland -kumppanuutta. Rinne on oikeilla jäljillä, mutta keinot kaipaavat hienosäätöä.

Teksti on julkaistu Kauppalehden Debatissa 17.2.2015.