Yritysten tuki pakotteille noussut huomattavasti

Venäjän talousromahdus ja pakotteet kurittavat 71 prosenttia suomalaisista yrityksistä. Silti 82 prosenttia yrityksistä on nykyisten tai aiempaa tiukempien pakotteiden kannalla. Vain 18 prosenttia haluaisi lieventää pakotteita tai poistaa ne. Tiedot ilmenevät kauppakamarien tekemästä valtakunnallisesta kyselystä, johon vastasi lähes 1700 yritystä eri puolilta Suomea.

”Yritysten suhtautuminen Venäjän vastaisiin pakotteisiin on koventunut dramaattisesti puolessa vuodessa”, Keskuskauppakamarin toimitusjohtaja Risto E. J. Penttilä toteaa. ”Tiukempia pakotteita vaativien yritysten määrä on kaksinkertaistunut viime elokuusta. Samaan aikaan pakotteiden vastustus on pudonnut puoleen.”

Koventuneet asenteet näkyvät kautta linjan. Kolmasosa yrityksistä (34 prosenttia) katsoo, että pakotteiden tulisi olla voimakkaampia. Puoli vuotta sitten luku oli 16 prosenttia. Samaan aikaan niiden yritysten määrä, jotka eivät hyväksy pakotteita, on tippunut 24 prosentista yhteentoista. Vajaa puolet yrityksistä (48 prosenttia) katsoo, että pakotteet on mitoitettu oikein.

“Yllättävää on, että samaan aikaan kun tuki pakotteille on kasvanut, on myös Venäjän talouskriisistä ja pakotteista kärsivien yritysten määrä noussut”, huomauttaa Penttilä.

Puoli vuotta sitten 47 prosenttia yrityksistä ilmoitti Venäjään kohdistuvien pakotteiden ja vastapakotteiden vaikuttavan niiden liiketoimintaan negatiivisesti. Nyt 71 prosenttia yrityksistä kertoo Venäjän taloustilanteen iskevän niihin. 28 prosenttia yrityksistä ilmoittaa, että kielteiset vaikutukset ovat olleet suoria ja 43 prosenttia epäsuoria. Kriisillä on ollut myönteinen vaikutus yrityksen toimintaan yhdellä prosentilla vastanneista.

Liiketoimia sopeutetaan – pakotteet eivät ainoa haaste

Yritysten reagoinnissa Venäjän tilanteeseen ei ole tapahtunut suurta muutosta puolen vuoden aikana. 71 prosenttia seuraa tilannetta, mutta ei ryhdy tässä vaiheessa toimenpiteisiin. Vastaava luku oli elokuussa 79 prosenttia. Uusia, korvaavia markkinoita etsivien yritysten osuus on noussut 8 prosentista 13:een.

“Ainoastaan yksi prosentti vastanneista yrityksistä ilmoittaa vetäytyvänsä Venäjän markkinoilta. Suomalaiset eivät ole tekemässä hätiköityjä päätöksiä. Investoinnit ovat pitkäaikaisia ja idänkaupassa on totuttu kriiseihin. Nyt liiketoimia sopeutetaan. Pakotteet ovat vain yksi, toivottavasti lyhytaikainen haaste”, toteaa Keskuskauppakamarin kansainvälisten asioiden johtaja Timo Vuori.

Maan talousuudistusten hitaus, hiipuva ostovoima, kasvava ulkomaalaisvihamielisyys ja ennakoimaton viranomaistoiminta voivat Vuoren mukaan koskettaa yhä useampaa Venäjällä toimivaa yritystä: “Pakotteet ovat vain jäävuoren huippu.”

Kauppakamarien kyselyyn vastasi lähes 1700 yritystä eri puolilta Suomea. Kysely lähetettiin noin 17 000 yrityksen toimitusjohtajalle tai vastaavalle henkilölle. Kyselyn vastausprosentti oli 10 prosenttia. Kysely toteutettiin 6.–11.2. välisenä aikana. Kauppakamarien jäsenyritykset edustavat kaiken kokoisia yrityksiä kaikilla toimialoilla ympäri Suomen.

Katso myös: