Vapaakauppa vahvistaa demokratiaa ja luo kasvua

Toisin kuin Antti Kylänpää Tebattikirjoituksessaan väittää, EU:n ja USA:n kauppa- ja investointikumppanuus TTIP vahvistaisi demokratiaa ja kasvua. Lähes 40 prosenttia suomalaisesta teollisuudesta uskoo hyötyvänsä TTIP–sopimuksesta. Tämä käy ilmi kauppakamarien valtakunnallisesta kyselystä, johon vastasi helmikuussa lähes 1700 yritystä eri puolilta Suomea. Esimerkiksi tuotteiden ja palveluiden markkinoille pääsyn helpottaminen korkeita tulleja ja päällekkäisiä lupamenettelyitä karsimalla alentaisi vientikuluja jopa 5-15 prosenttia.

ttip

Länsimaisia arvoja edustavien EU:n ja USA:n sääntely-yhteistyöllä olisi mahdollista edistää uusien globaalien kaupan pelisääntöjen syntymistä, sillä YK ja WTO ovat voimattomia. Työelämän, terveyden, kuluttajien tai ympäristön suojelu ei vaarantuisi EU-USA -kumppanuudella. Päinvastoin ne haastaisivat nousevien talouksien epäreiluja kauppatapoja. Mitä tasavertaisemmat pelisäännöt ovat, sen paremmin suomalaisyrityksetkin pärjäisivät.

Kauppakamarien selvityksen mukaan 36 prosenttia suomalaisista yrityksistä kaipaa tietoa TTIP:sta. Asiaa on valmisteltava avoimesti, faktapohjalta päättäjien, yrityselämän ja kansalaisten kesken. Oikeat neuvottelut ovat vasta käynnistymässä, vielä ei ole syytä ripotella tuhkaa TTIP:n päälle. Tämä voi olla se viimeinen keino puolustaa länsimaisia arvoja ja demokratiaa globalisaatiossa.

Teksti on julkaistu Talouselämän Tebatissa 25.3.2015.