Onko valtiosta viennin veturiksi?

Valtion keskeisin kansainvälistymismissio on yritysten toimintaedellytysten vahvistaminen Suomessa. Se edesauttaa vientiä ja houkuttelee investointeja. Markkinat päättävät, mitkä valtiot ja yritykset pärjäävät kansainvälisessä kilpailussa.  Valtion ei pidä monopolisoida kansainvälistymispalveluita eikä ottaa isompaa roolia kuin markkinat edellyttävät.COLOURBOX6578643

Vaalien alla puolueet lupasivat edistää vientiä. Se on tehtävä oikealla tavalla. Uuden hallituksen on varmistettava suomalaisyrityksille kilpailukykyiset toimintaedellytykset. Keinot vaihtelevat talous- ja veropolitiikasta elinkeino- ja energiapolitiikkaan.

Suomi elää viennistä myös tulevina vuosina.

Poliittiset päätökset infrahankkeista työelämän pelisääntöihin pitää tehdä ottaen huomioon, miten asia edistää Suomen kansainvälistä kilpailukykyä. Kaikki muut kansainvälistymisponnistelut ovat turhia, jos kotimainen politiikka ja ylisääntely syövät kilpailukykymme. Suomi elää viennistä myös tulevina vuosina.

Valtio voi varmistaa rahoitusta ja avata ovia yrityksille. Useissa maissa ministerivetoiset yritysvierailut pohjustavat sopivasti kaupan syntymistä. Mutta ministerien matkailu ei saa olla itseisarvo. Vienninedistämismatkojen pitää olla laadukkaita ja yritysten osaavia. Virheellisin odotuksin ja vajavaisin resurssein yritysten ei pidä lähteä maailman valloitukseen. Valtion tarjoama rahoitus ei saa vääristää kilpailua. Sen on nykyistä paremmin autettava aitoja kasvuyrityksiä kansainvälistymiskaaren oikeassa vaiheessa.

Kansainvälinen kauppa tehdään ihmisten, ei instituutioiden kesken. Suomen edustustojen ja Finpron vientikeskusten merkitys on korostunut eri maissa. Kohdemaissa toimivat yksityiset Suomi-verkostot, kuten FinnCham-verkosto, ja osaavat yksityiset konsultit on saatava paremmin mukaan vienninedistämiseen ja investointien houkuttelemiseen.

Yritys kantaa aina vastuun kansainvälistymisestä. Valtio edistää ja tukee, mutta rooli on rajallinen.

Suomella ei ole varaa rakentaa kansainvälistymispalveluita valtiovetoisiksi. Toimiva Team Finland rakentuu julkisten ja yksityisten toimijoiden tiiviiseen yhteistyöhön ja työnjakoon – niin maailmalla kuin maakunnissa. Vasta silloin Suomi toimii tiiminä – nimensä mukaisesti.

Yritys kantaa aina vastuun kansainvälistymisestä. Valtio voi edistää ja tukea yritysten kansainvälistymistä eri tavoin, mutta lopultakin valtion rooli on hyvin rajallinen. Kansainvälistymisen onnistuminen vaatii, että yritys osaa asiansa kilpailijoita paremmin kansainvälisillä markkinoilla. Meillä on yhä mahdollisuus pärjätä, jos kotitehtävät tehdään oikein – valtiolla ja yrityksissä.

 

2 kommenttia artikkeliin ”Onko valtiosta viennin veturiksi?

  1. Hyvä ja tiivis viesti.
    Koska maailman markkinat ovat isot ja moninaiset, ovat yritystasolla tehtävät kotiläksyt äärimmäisen tärkeät vähäisten resurssien oikeaksi kohdentamiseksi.
    Tässä asiassa markkinoilta saatava todenmukainen informaatio ja objektiivisesti tehdyt markkinakartoitukset, yrityksen lähtökohdat huomioiden, ovat sellaisia investointeja, jotka maksavat itsensä takaisin hyvin nopeasti. Oikeina päätöksinä ja resurssien oikeana kohdistamisena.
    Ministerivierailut toimivat ”fact finding” – missioina jollain tavoin yleisellä tasolla mutta kauppojen avaajana harvemmin muiden kuin todella suurten yritysten kohdalla. Ovien avaamisessa toki on joissakin kulttuureissa hyvä jos pystytään käyttämään diplomaattikanavia ja suurlähetystön statusta.

    1. Erinomainen täydentävä kommentti. Markkina- ja kulttuuritietoa sekä asiakaskontaktit ovat tärkeitä. UM ja Finpro pystyvät niissä auttamaan, mutta eivät kokonaan. Osaavaa ja tietävää kohdemaan tietoa/apua yritys tarvitsee, ja usein se löytyy yksityiseltä sektorilta, palveluntarjoajalta, konsultilta tai muulta toimijalta. Ministerin ovien avaus on hyödyllistä, mutta näiden ja muiden matkojen valmistelua, tavoitteellisuutta ja tuloksellisuutta voidaan aina tehostaa. Myös yksityisten ”ovien avaajien” palveluita tarvitaan täydentämään julkista palvelua.

Kommentointi on suljettu.