Mönkijät ja kelkat maailmalle Kauppakamarin vientiasiakirjoilla

Rovaniemeläinen ”kelekkatehdas” BRP Finland Oy on kauppakamarin pitkäaikainen asiakas. Yritys valmistaa moottorikelkkoja ja mönkijöitä.

”Tarvitsemme kauppakamarin myöntämiä Euroopan yhteisön alkuperätodistuksia vientiin, esimerkiksi Ukrainaan. Vastaanottajamme vaativat, että tavaran mukana on alkuperätodistus”, kuvailee Kaija-Leena Keskitapio, jolla on usean vuoden kokemus yrityksen vienti- ja tuontiassistentin tehtävistä. Myös kauppakamarin myöntämä ATA carnet -tulliasiakirja väliaikaiseen vientiin on Keskitapiolle tuttu. Yritys on vienyt mm. Norjaan esittelyyn laitteita ATA carnet’lla.

Meille on jäänyt erittäin positiivinen kuva kauppakamarin palveluista – vastaukset tulevat nopeasti ja ovat helposti ymmärrettäviä näin noviisillekin, Keskitapio kuvailee.

Lisätietoja BRP Finland Oy:stä: http://www.brpscandinavia.com/FI/tietoa-meista/brp-corporate-info.html

Lisätietoja kauppakamarin vahvistamista vientiasiakirjoista: https://kauppakamari.fi/kansainvaliset-asiat/asiakirjat/

Kuva: BRP
Kuva: BRP