Pääkaupunkiseudun asuntopula korjattava sääntelyä purkamalla

Hallitusneuvotteluihin on perustettu uusi erikoisryhmä pohtimaan pääkaupunkiseudun asumista. Asia on tärkeä, sillä asuntojen hinnat ovat pääkaupunkiseudulla erittäin korkeita, mikä voi vaarantaa tulevaisuudessa työvoiman saantia pääkaupunkiseudulla.

helsinki

Nykytilanne ei muutu, ellei asuntojen hintoja ja saatavuutta kohtuuttomasti rajoittavista rakentamismääräyksistä luovuta. Yksityiskohtaisilla kaavamääräyksillä nostetaan asuntojen hintoja jopa 1500 eurolla neliömetriltä. Lisäksi maata on kaavoitettava nykyistä enemmän asuntorakentamiseen, ja tyhjillään olevien toimistotilojen muuttaminen asunnoiksi on sallittava.

Nykytilanteessa pääkaupunkiseudulla ei saa rakentaa sen kokoisia asuntoja, joita ostajat haluavat ja voivat ostaa. Pienille asunnoille olisi kysyntää, mutta asuntojen keskikokovaatimuksilla vaaditaan isompien perheasuntojen rakentamista. Tämän vuoksi ostajien haluamia pieniä asuntoja ei ole saatavilla, vaikka varsinkin kaksioille olisi kysyntää. Samalla iso määrä suuria ja kalliita uusia asuntoja odottaa ostajiaan.

Kaavamääräyksissä on unohdettu esimerkiksi se, että yli puolet helsinkiläisistä kotitalouksista on yhden hengen talouksia. Kun pienten asuntojen rakentamista rajoitetaan, ne joudutaan hinnoittelemaan varsin kalliiksi, kun rakennusliikkeiden on pakko rakentaa huonosti kaupaksi käyviä suurempia asuntoja. Näin pienten asuntojen ostajat subventoivat suuria asuntoja.

Helsingissä asuntojen hintoja nostavat väestönsuoja- ja autopaikkavaatimukset, varsinkin jos niitä varten joudutaan tekemään louhintaa. Vastaavaa väestönsuojavaatimusta ei muissa EU-maissa tunneta. Autopaikkavaatimus on tarpeeton hyvien liikenneyhteyksien alueilla. Kysynnän pitäisi antaa ratkaista autopaikkojen toteuttamistarve.

Asuntopula rajoittaa talouskasvua

Myös kaikkia uusia asuntoja koskeva esteettömyysvaatimus nostaa asuntojen hintoja, eikä lopputulos välttämättä ole asunnon ostajien enemmistön toivoma. Riittävää olisi, että esteettömyyttä vaadittaisiin vain osalta asunnoista, esimerkiksi kerrostalon pohjakerrokselta.

Yksityiskohtaisilla kaavamääräyksillä nostetaan asuntojen hintoja jopa 1500 eurolla neliömetriltä. Kun vielä tonttimaata on kaavoitettuna aivan liian vähän – ja sekin vähä on erittäin kallista – ja kun uuden asunnon hinnasta veroja on yli 40 prosenttia, kokonaisuutena tilanne on sietämätön. Pääkaupunkiseudun talous ei kasva, jos työvoiman tarvitsemien pienten asuntojen hinnat pysyvät pilvissä.

Valoa tunnelissa näkyy nyt, kun asia on noussut hallitusneuvottelujen asialistalle. Suotavaa olisi, että lopputulos on sellainen, että asuntorakentamiseen olisi riittävästi tonttimaata ja rakennusliikkeet saavat rakentaa sellaisia asuntoja, joita asukkaat ja tänne muuttavat haluavat ja voivat ostaa.