Hallitus panostaa liikenneväyliin

Hallitus on tekemässä oikeita panostuksia teiden kunnossapitoon ja väylien kapasiteettiin. Investoinnit on tärkeä kohdistaa keskeisten väylien sujuvuuskapeikkojen korjaamiseen.

Liikenteen väylät ovat olennainen osa Suomen kilpailukykyä. Vientikilpailukyvyssä korostuu varmojen ja nopeiden yhteyksien merkitys tuotannosta satamiin. Samalla näiden yhteyksien varmistamisella luodaan aivan keskeiset edellytykset investoida edelleen Suomeen myös tulevaisuudessa.

Hallitusohjelman panostukset teiden kunnossapitoon ja kuljetusten edellyttämään väyläkapasiteettiin ovat oikeita päätöksiä. Jotta investoinneista saadaan paras hyöty kilpailukyvyllemme, tulee niiden  kohdistamisessa hyödyntää kauppakamarien ehdottamia infrakriteerejä. Infrakriteerien mukaan kuljetusten keskimääräiseksi nopeudeksi on tuotannosta satamaan taattava 70 km tunnissa.

Hallitusohjelmassa mainittu taserahoitus on toimiva malli infrahankkeiden rahoittamiseen. Mallin lähtökohtana on, että valtion infrayhtiöt maksavat taseistaan ylimääräisen osingon valtiolle, joka kohdistaa rahat valittuihin liikennehankkeisiin.

Mallin omaksuminen väylärahoitusta täydentämään on tärkeää vientiteollisuuden kilpailukyvyn sekä Suomeen tehtävien investointien kannalta. Malli ei lisää valtion velkaa, vaan irrottaa valtion vajaakäyttöistä pääomaa. Tämä pääoma tulee käyttää korjausvelan hoitamiseen ja tiestön pullonkaulojen korjaamiseen.

Yksi kommentti artikkeliin ”Hallitus panostaa liikenneväyliin

 1. Hallituksen logiikkaa on vaikea käsittää.
  Se ampuu täydessä paniikissa oikealle ja vasemmalle voidakseen osoittaa säästöjä ainakin paperilla.
  Hallitus leikkaa pk-yritysten kansainvälistymisestä, vaikka kansainvälistymisen piti olla painopistealueita.
  Hallitus purkaa myös lain yksityisten kyläteiden ylläpidosta, mikä vie kylät takaisin 1960-luvulle ja estää metsien hakkuut eli biotalouden ko. alueilla!
  Sen sijaan starttirahoja lisätään vaikka ne on luokiteltu Työ- ja elinkeinoministeriön selvityksessä (Yritystukiselvitys 7/2012) yritystukiryhmään: Vähän vaikuttavat tai rakennemuutosta hidastavat tuet.
  Starttirahajärjestelmä tuottaa lähinnä yksinyrityksiä, mistä osa lopettaa starttirahan ollessa vielä päällä tai pian rahantulon päättymisen jälkeen.
  Starttirahoja jaetaan heppoisin perustein pilipalifirmojen perustamiseksi yli 40 miljoonan euron edestä vuosittain.
  Starttirahat näyttävät olevan pyhä asia, mihin ei pidä mennä koskemaan.

Kommentointi on suljettu.