Monipuolinen tavarantarkastus

Keskuskauppakamarin tavarantarkastus on monelle tuttu kuluttajien välisistä riita-asioista.

Raisa Harju
”Tavarantarkastuspalvelujen käyttömahdollisuudet kuljetus- ja logistiikka-alalla saisivat olla laajemminkin tiedossa”, sanoo Raisa Harju.

Harva tietää, että juuri kuljetus- ja logistiikka-alan tarpeet vaikuttivat vahvasti tavarantarkastustoiminnan syntyyn 1960-luvulla.

Tavarantarkastajalautakunnan sihteeri, lakimies Raisa Harju sanoo, että tavarantarkastuspalvelujen monipuoliset käyttömahdollisuudet kuljetus- ja logistiikka-alalla saisivat olla tänä päivänä laajemminkin tiedossa.

Tarkastajaa voidaan pyytää paikalle, kun on tullut lastivaurioita. Aina ei kuitenkaan ole tarvinnut tapahtua vahinkoa. Tavarantarkastuspalvelua käytetään myös, kun halutaan tietää, mikä on lastin kunto tietyssä tarkastuspisteessä tai kun laiva saapuu satamaan.

”Esimerkiksi kapteeni tai vakuutusyhtiö pyytää tarkastamaan, pitääkö kauppasopimuksessa lukeva paikkansa. Joskus tilattu tuote ei vastaa sitä, mitä kauppasopimuksessa lukee. Rekka saattaa hajota ja sitä on korjattu reissulla huonoin tuloksin. Tavarantarkastaja ei ehkä tule ensimmäisenä mieleen, jos kuljetuskaluston korjaamisessa on epäonnistuttu.

Ratkaisu löytyy useimmiten

Keskuskauppakamarin sivuilta löytyy luettelo kaikista Suomen tavarantarkastajista erityisaloineen. Tarkastuspyyntö tehdään suoraan tavarantarkastajalle.

Puolueettoman tarkastajan kertomus johtaa usein siihen, että osapuolet pääsevät sopuun. Riitaisissakin tilanteissa tavarantarkastajan perusteltu näkemys tapauksesta yleensä auttaa. Näin osapuolet voivat välttää kalliin ja pitkän oikeudenkäynnin.

”Osapuolet pääsevät keskenään sopuun noin 60 prosentissa tarkastustapauksista. Jos riita-asiassa joudutaan menemään oikeuteen, tarkastuskertomuksella on iso painoarvo. Tavarantarkastajia kuullaan yleensä todistajina”, Raisa Harju valottaa.


Tavarantarkastuksen faktat

  • Tavarantarkastaja on oman alansa ammattilainen ja puolueeton asiantuntija. Toimeksiannon perusteella hän suorittaa kohteessa teknisluontoisen tarkastuksen ja antaa sen perusteella lausunnon, tavarantarkastuskertomuksen.
  • Tarkastustilaisuuteen kutsutaan kaikki osapuolet, kaikkia kuullaan. Ohjesäännön mukaan tavarantarkastaja ei saa ottaa kantaa siihen, kenen vastuulla vahingon tai virheen korvaaminen on. Tarkastajat ovat sidottuja noudattamaan ohjesääntöä.
  • HTT-tarkastajaksi ei pääse kuka vain. Hakijalta edellytetään 30 vuoden ikää, hyvämaineisuutta ja rehellisyyttä sekä riittävää käytännön kokemusta ja ammattitaitoa. Lisäksi tavarantarkastajaksi haluavan on suoritettava hyväksyttävästi HTT-koe.
  • Tavarantarkastustoimintaa valvotaan, ja siitä on mahdollista valittaa.

Artikkeli julkaistu Kuljetus & Logistiikka-lehdessä 3/2015.


Kiinnostuitko? Lue lisää tavarantarkastuksesta.

Lue myös tavarantarkastajien haastatteluja: Lastit ja ajoneuvot syynissä