Kouluttautuminen hallitustyöhön lisää yrityksen strategista osaamista

Talouselämän Tebatti 22.5.2015 pohti yritysten kasvua ja sitä, kuinka hallitustyön kehittäminen saattaa olla tärkeä osatekijä kasvun kannalta. Esimerkkinä mainittiin kauppakamarien järjestämät Hyväksytty hallituksen jäsen (HHJ) -kurssit. Kauppakamarien PK-hallitusbarometriin vastasi tammikuussa 1200 yritysjohtajaa ympäri Suomea.

Tulokset osoittavat, että hallitustyöhön kouluttautuminen lisää merkittävästi hallituksen panostusta strategiatyöhön. Barometrin mukaan hallituksen vuosittainen strategiapäivä pidetään kaksi kertaa todennäköisemmin niissä yrityksissä, joissa hallitustyöskentelyyn on kouluttauduttu. Hallitus myös osallistuu strategian laatimiseen muita yrityksiä useammin.

Seuraajasuunnittelu on monessa hallituksessa laiminlyöty, eikä osa PK-yrityksistä ole pohtinut edes kriisitilanteiden järjestelyjä. PK-hallitusbarometrin mukaan HHJ-koulutus lisää merkittävästi seuraajasuunnittelua yrityksissä.

Hallituksen tärkein tehtävä on löytää yrityksen tulevaisuuden strategiset menestystekijät. Tämä näyttäisi onnistuvan parhaiten niiltä hallituksilta, joiden jäsenet ovat kouluttautuneet tehtäviinsä.

Kirjoitus julkaistu Talouselämän Tebatissa 7.8.2015.