Ennakoitava verotus yritystoiminnan perusedellytyksenä

Juha Sipilän hallitus on nostanut verotuksen ennakoitavuuden yhdeksi hallitusohjelman veropoliittisen linjauksen kärkitavoitteista. Kärkitavoitteisiin on kirjattu sekä veropolitiikan että verotusmenettelyjen ennakoitavuus. Tavoite ennakoitavuuden lisäämisestä on ajankohtainen ja tarpeellinen.

Verotuksen ennakoitavuus vaikuttaa osaltaan Suomessa toimivien yritysten kilpailukykyyn. Ennakoitavuus on osa vakaata toimintaympäristöä, joka on yritystoiminnan keskeisimpiä edellytyksiä. Selkeän veropoliittisen linjan puuttuminen heikentää toiminnan suunnittelua ja odottamattomat lainsäädäntömuutokset aiheuttavat tarpeettomia lisäkustannuksia. Päätökset investoinneista ja toimintojen sijoittamisesta tehdään pitkällä aikajänteellä, joten ennakoitavuusvaatimus ulottuu yhtä hallituskautta pidemmälle.

Lainsäädännön tulkinnan näkökulmasta ennakoitavuudella on kaksi ulottavuutta: ensinnäkin kyse on lainsäätäjän kyvystä reagoida tarpeeksi nopeasti toimintaympäristön muutoksiin. Yritysten toimintaympäristön ja muun lainsäädännön kehittyessä on vaarana, että verotuksessa oikeustila muodostuu epäselväksi. Verotuksen ennakoitavuus vaarantuu, jos säännösten tulkinta jää suuressa määrin korkeimman hallinto-oikeuden tulevaisuuden linjausten varaan.

Toisaalta yritystoiminnan kannalta keskeisiä ovat Verohallinnon käytännön verotustyössä noudattamat linjaukset. Verohallinnon toiminnan tulee olla johdonmukaista ja perusteltua, jotta yritys pystyy ennakoimaan toiminnasta syntyvän verorasituksen. Selvää on, että Verohallinnon johdonmukainen toiminta edellyttää myös tukea lainsäätäjältä eli lainsäädännön säännöllistä huoltoa. Yrityksiä ympäröivä maailma muuttuu nopeasti.

Hallitusohjelman kirjaukset verotuksen ennakoitavuudesta eivät ole vielä konkretisoituneet lainsäädäntötoimiin. Niitäkin toivottavasti nähdään kuluvalla hallituskaudella. Toistaiseksi huomio kiinnittyy Verohallinnon toimintaan ja oikeuskäytännön kehittymiseen.

Verotuksen ennakoitavuus on esillä myös Keskuskauppakamarin Suuressa Veropäivässä 23.9.2015. Veronkorotusten ennakoitavuudesta tuloverotuksessa luennoi professori Juha Lindgren ja arvonlisäveron vähennysoikeudesta holding-yhtiöissä veroasiantuntija Mika Jokinen. Muiden ajankohtaisten veroaiheiden lisäksi tilaisuudessa kuullaan valtiovarainministeri Alexander Stubbin katsaus hallituksen veropoliittisista linjauksista.