Kunnallisverolle katto

Tänään budjettiriiheen kokoontuvan hallituksen on varmistettava, että kokonaisveroaste ei nouse sote-uudistuksen yhteydessä. Selkeintä olisi asettaa katto kunnallisverolle.

Ann-Mari Kemell, 18. toukokuuta 2015.

Keskuskauppakamari pitää erittäin tärkeänä, että hallitus jatkaa määrätietoisella uudistuslinjalla sekä toteuttaa luvatun ansiotuloveron kevennyksen.

Keskuskauppakamarin verotuksesta vastaavan johtajan Ann-Mari Kemellin mukaan uhkana kuitenkin on, että kunnat nostavat omia veroprosenttejaan ja kokonaisveroaste nousee hallituksen verolinjauksista huolimatta.

“Hallituksen tulee vahtia kokonaisveroastetta myös kuntien puolesta, sillä kaikki kunnat eivät sitä itse tee. Kuntaverolle tulisi säätää vastaava katto ja vaihteluväli kuin tällä hetkellä on käytössä kiinteistöverossa”, esittää Kemell.

Myös valmisteilla oleva sote-uudistus ja sen rahoitus voivat muodostua kokonaisveroasteen kannalta uhkaksi. Selkeä vaihtoehto olisi Kemellin mukaan järjestää rahoitus yksikanavaisesti valtion kautta ja leipoa sote-vero osaksi valtion tuloveroasteikkoja. Käytännössä muutos vaatisi lisärahoitusta, jotta kenenkään verotus ei kiristyisi. Uudistus olisi mahdollista toteuttaa samassa yhteydessä hallituksen lupaaman ansiotuloveron kevennyksen kanssa.

Hallituksen verolinjauksen mukaisesti kokonaisveroaste ei nouse vaalikauden aikana. Lisäksi hallitus on ilmoittanut keventävänsä ansiotulojen verotusta miljardilla eurolla, jos julkisen talouden alijäämä antaa periksi.