IT2015-sopimusehdot helpottavat IT-alan palveluista sopimista

Informaatioteknologian uudistetut IT2015-sopimusehdot tulevat käyttöön 24.9.2015. Ehdoilla helpotetaan pk-yritysten IT-tuotteiden ja -palvelujen hankinnoista sopimista. Hyvä sopimus toimii ikään kuin vakuutuksena.

Uudistetut ehdot pyrkivät vastaamaan markkinoiden tarpeisiin ja edistämään yritysten kaupankäyntiä.

IT-tuotteiden ja -palvelujen valmistamiseen ja toimittamiseen kuuluu monimutkaisia vastuita ja velvoitteita. IT2015-sopimusehtopaketin mallisopimukset ja vakioehdot tarjoavat IT-kentälle selkeät pelisäännöt ja näin vähentävät riitaisuuksia kaupankäynnissä. Sopimusehdot mahdollistavat tavan, jolla ohjelmiston toimittamisesta voi turvallisesti sopia toimittajan ja asiakkaan välillä.

Uudistettuihin ehtoihin on lisätty ketterien menetelmien käyttöä koskevat erityisehdot. Lisäksi on ajanmukaistettu erityisehdot tietoverkon välityksellä toimitettavista palveluista, eli pilvipalvelu-ehdot. Alalta tulleiden toiveiden mukaisesti on tehty malli liiketoiminnan eettisistä periaatteista. Myös mallisopimuksia on uudistettu. Lisäksi pakettiin kuuluu edelleen yleiset sopimusehdot, kuusi muuta erityisehtoa ja mallisopimuksia.

Alalla on ollut selkeä tarve saada ehdot projektin toteuttamiseksi ketteriä menetelmiä käyttäen. Ketteriä menetelmiä käytettäessä osapuolet toimivat prosessin ajan läheisessä yhteistyössä ja säännöllisin väliajoin käyvät läpi yhdessä, onko suunta oikea, ja tarvittaessa korjaavat kurssia. Ehdoissa on nyt erityisehdot näiden menetelmien käyttöä varten.

Tietoverkon välityksellä tarjottavia ohjelmistopalveluita eli pilvipalveluita koskevia erityisehtoja on muokattu siten, että ne huomioivat paremmin tekniikan kehitystä. Erityisesti on tarkennettu tietoturvaa ja tietosuojaa koskevia ehtoja.

Uudistetut ehdot pyrkivät vastaamaan markkinoiden tarpeisiin ja edistämään yritysten kaupankäyntiä.

Lisäksi on laadittu malli liiketoiminnan eettisistä periaatteista. Ajatuksena on, että yritykset itse kirjaisivat omat periaatteensa mallia apuna käyttäen. Kun alan yrityksillä on omat liiketoiminnan eettiset periaatteet mietittynä ja kirjattuna, on niiden helpompi osallistua tarjouskilpailuihin, joissa hyvin usein vaaditaan eettisten periaatteiden liittämistä tarjousasiakirjoihin.

Näiden kolmen uudistuksen lisäksi ehtojen käyttöä on helpotettu.  Sopimusehtojen luettavuutta on parannettu ja graafista ilmettä muutettu: nyt ehtoihin on lisätty värikoodaus, jonka avulla eri erityisehdot on helpompi erottaa toisistaan. Toiveena on, että ehdot olisivat helpommin lähestyttäviä. Myös ehtojen käyttöohjeita on muokattu käyttäjäystävällisemmiksi.

Sopimusehdot ovat kokonaisuus, jonka käyttöoikeuden hankkimalla yritys saa käyttöönsä sekä yleiset että erityisehdot ja mallisopimukset. Yritys voi oman tilanteensa mukaan rakentaa niistä erilaisia yhdistelmiä. Ehtoja ja mallisopimuksia voi myös käyttää muistilistana, jonka perusteella on mahdollista tarkistaa ja käydä läpi, mistä asioista pitäisi sopia. Kannattaa muistaa, että aina on lisäksi mahdollista hankkia apua ja konsultoida asiantuntijaa, kun tekee IT-sopimusta.

Yritykset voivat tilata lisenssin sopimusehtoihin osoitteesta it2010.fi tai teknologiainfo.net. Uudet 2015-sopimusehdot ovat tilattavissa 24.9. alkaen.