Rataverkko avattava kilpailulle

Kun VR supistaa palveluitaan, on kilpailun avaamisen aika. Rataverkkoon ja sen sähköistämiseen on satsattu merkittävän paljon veronmaksajien rahoja. Rataverkkoa on syytä ottaa käyttöön kysynnän mukaan.

Yksinkertaisimmin rataverkon avaaminen kilpailulle voisi tapahtua siinä kaupunkiseutujen henkilöliikenteessä, josta VR väistyy tai jossa se vähentää tarjontaansa merkittävästi. Tarvitsemme kilpailukykymme kohentamiseksi myös toimivia ja isoja työssäkäyntialueita, joita tiivis raideliikenne vahvistaa.raideliikenne

Pitkään hallinnut monopoli merkitsee tietysti sitä, että Suomessa kenelläkään paitsi VR:llä ei ole vetureita tai vaunuja. Markkinan avautumista voidaan edistää niin sanotulla. kalustopankkiyhtiöllä, johon valtio siirtää käyttämättömäksi jäänyttä VR:n veto- ja vaunukalustoa. Vaunut ja veturit voidaan ottaa kalustopankkiyhtiöön ”osinkona valtiolle” ja vuokrata uusille toimijoille – toki myös VR:lle, mikäli se lisää toimintaansa. Koska Euroopassa on eri raideleveys ja Venäjällä erilainen tekniikka, Suomeen sopivaa kalustoa voidaan saada käytettynä vain kalustopankin avulla.

Kalustopankkiyhtiö voi olla oiva sijoituspaikka myös yhdelle jäänmurtajalle. Yhteinen kalustopankki on mahdollista toteuttaa kilpailuneutraalisti. Tämä malli tukisi myös kierto- ja jakamistaloutta, joka liittyy sekä Suomen hallituksen että EU:n ajamaan agendaan.

VR on kaikessa hiljaisuudessa vetäytynyt paljolti myös tavaraliikennetarjonnasta kiskoilla. Isotkaan logistiikkatoimijat eivät voi kuljettaa autojaan raiteilla esimerkiksi Suomen läpi. Kalustoyhtiö palvelisi suuresti myös tässä. Tietojen mukaan jopa tuhansia tavaravaunuja on tällä hetkellä käyttämättöminä. Vaikka määrä olisi vähempikin, siitä piisaa käyttöön otettavaksi. Vaihtoehtona on romutus, joka romuttaisi myös kilpailun.

Tavaraliikenteen kilpailu on periaatteessa avattu. Liikenteen ohjauskin on eriytetty VR:stä, koulutus on järjestetty ja jaetuista resursseista on säännöt. Kalustopankkiyhtiöllä olisi mahdollista toteuttaa kilpailu myös käytännön tasolla. Tavaraliikenteessä kilpailu toteutuu lähikuukausina, kun Fenniarail aloittaa liikenteen. Sillä on paperit valtakunnalliseen tavaraliikenteeseen kiskoilla.

Henkilöliikenteessä kuitenkin liikenne- ja viestintäministeriö ja VR, sekä erikseen HSL ja VR, ovat solmineet kaukojunien ja Helsingin lähiliikenteen pitkäkestoiset yksinoikeussopimukset vuosiin 2024 ja 2021 saakka.

Kilpailun avaaminen kiskoilla vaikuttaisi myös VR:n kehittämiseen. Niinpä kilpailun aito avaaminen, kalustopankki ja joustavat, kustannuksiltaan kohtuulliset ratkaisut markkinavetoisen rautatieliikenteen synnyttämiseksi olisivat koko kansantalouden ja asiakkaan etu. Miksi sitä ei toteutettaisi? Onhan se ollut mahdollista Ruotsissakin.

Teksti on alunperin julkaistu lyhennettynä Helsingin Sanomien mielipidepalstalla 22.9.2015.