Hallitus lipsuu ohjelmastaan – jälleen Suomi-lisää pörssiyhtiöille

EU-direktiivi purkaa sääntelyä poistamalla pörssiyhtiöiden kvartaaliraportointipakon. Suomen hallitus ehdottaa kuitenkin avoimuusdirektiivin toimeenpanossa uutta lisäsääntelyä. Ehdotus on ristiriidassa hallituksen aikaisemman lupauksen kanssa, jonka mukaan Suomi ei lisää omaa sääntelyä EU:sta tulevaan lainsäädäntöön.

Leena Linnainmaa
“Pörssiyhtiöiden raportointi on tiukasti valvottua ja ankarasti sanktioitua, joten uusien vaatimusten ottaminen Suomen lakiin on torjuttava”, Leena Linnainmaa vaatii.

Loppukeväällä julkaistussa hallitusohjelmassa todetaan selkeästi, että EU-säännösten toimeenpanossa pidättäydytään kansallisesta lisäsääntelystä. Lupaus on Keskuskauppakamarin varatoimitusjohtaja Leena Linnainmaan mukaan jäämässä katteettomaksi. Eduskunnan talousvaliokunnan käsiteltävänä on Suomi-lisää sisältävä hallituksen esitys arvopaperimarkkinalain muutoksesta, jolla pannaan täytäntöön avoimuusdirektiivin muutos.

Pörssiyhtiöt voivat uudistetun EU-direktiivin mukaan jatkossa itse päättää kvartaaliraporttien julkaisemisesta pakollisina pysyvien puolivuotisraporttien lisäksi. Hallituksen esityksessä ehdotetaan kuitenkin direktiivin vaatimustason ylittävää lisäsääntelyä, jonka mukaan pörssiyhtiöiden olisi pidettävä saatavilla riittävät tiedot tasapuolisesti ja johdonmukaisesti. Vaatimus tietojen johdonmukaisesta saatavuudesta on Linnainmaan mukaan uusi eikä perustu direktiiviin.

“Hallituksen esityksessä suhtaudutaan hyvin penseästi direktiivin mukaiseen sääntelyn kevennykseen ja sen vastapainona tiukennetaan tietojen antamisen sääntelyä. Lisäksi lakihankkeen yhteydessä jätetään käyttämättä mahdollisuus purkaa arvopaperimarkkinalakiin jo ennestään sisältyvää Suomi-lisää. Laitamme toivomme nyt eduskunnan talousvaliokuntaan, kun hallitus ei pidä kiinni omasta ohjelmastaan”, toteaa Linnainmaa.

Suomi-lisästä pidättyminen on Linnainmaan mukaan erityisen tärkeää sen vuoksi, että direktiivin myötä seuraamuksia kovennetaan nyt merkittävästi. Rikkomuksista voi seurata jatkossa jopa kymmenen miljoonan euron seuraamusmaksu.

“Pörssiyhtiöiden raportointi on tiukasti valvottua ja ankarasti sanktioitua, joten uusien vaatimusten ottaminen Suomen lakiin on torjuttava”, Linnainmaa vaatii.