Naisjohtaja, haluatko edetä urallasi?

Keskuskauppakamari käynnistää kansainvälisesti palkittuun naisjohtajaohjelmaansa kuuluvan mentorointiohjelman naisjohtajille kolmatta kertaa. Mentorointiohjelman osallistujille tarjotaan nyt myös erinomainen mahdollisuus päästä kokeneiden hallitusjäsenten sparraukseen hallitustyöstä. Ohjelma kannustaa verkostoitumaan yli toimialarajojen. Hae ohjelmaan tai lue usein kysytyt kysymykset!

AnneHorttanainen_Lehtikuva
“Mentoroinnista on ollut konkreettista hyötyä aiempiin ohjelmiin osallistuneille”, sanoo Anne Horttanainen.

Mentorointiohjelman tavoitteena on vauhdittaa osaavien naisten etenemistä yhtiöiden liiketoiminnan johtotehtäviin ja hallituksiin. Ohjelma on suunnattu etenkin keskijohdossa toimiville naisjohtajille, jotka haluavat kehittää osaamistaan tai pohtia uravaihtoehtojaan.

“Jokaisella aktorilla on ohjelmassa mentorinaan Suomen liike-elämän kokenut johtaja. Aktorit voivat luottamuksellisesti puntaroida työelämän haastavia tilanteita, ja mentorit saavat näkökulman naisjohtajuuden haasteisiin”, kertoo johtaja Anne Horttanainen.

Ohjelmaan sisältyy mentoriparien tapaamisten lisäksi neljä seminaaria, verkostoitumistapaamisia, yritysvierailuja sekä verkkokeskustelua. Ohjelman myötä aktiivinen aktori saa itselleen laajan verkoston suomalaisen elinkeinoelämän edustajista.

Sparrausta hallitustyöskentelyyn

Tällä kertaa mentoriohjelman aktoreille tarjotaan yhteistyössä Women Corporate Directors (WCD) Suomen osaston kanssa mahdollisuutta päästä kokeneiden hallitusjäsenten sparraukseen hallitustyöstä. Women Corporate Directorsin Suomen puheenjohtajana toimii Anne Berner ja varapuheenjohtajana Maija-Liisa Friman. Jäseninä on muutama kymmenen kokenutta hallituksen jäsentä, jotka istuvat lähinnä suurten yritysten hallituksissa. Sparraussessiot on tarkoitettu niille aktoreille, jotka ovat jo hallitustyössä mukana tai ovat aloittamassa sitä. Ryhmät ovat pieniä ja valinnat tehdään erillisten hakemusten perusteella.

Verkostoa kasvattamaan ja uralla eteenpäin

Aktoreita kannustetaan järjestämään aktiivisesti myös itse verkostoitumistilaisuuksia niin yritysesittelyiden, johtamisteemojen kuin vapaampienkin harrasteiden ympärille. “Aikaisemmat osallistujat ovat palautteissaan todenneet, että verkostoituminen ja kokemusten jakaminen on ollut yhtä arvokasta kuin itse mentorointi”, kertoo Horttanainen.

Ensimmäisen mentorointiohjelman aktoreille tehdyssä seurantatutkimuksessa lähes kaikki vastanneet toteavat edenneensä urallaan ja 97 % vastanneista kertoo ohjelman vaikuttaneen heidän ajattelutapaansa sekä uraan ja elämään liittyviin havaintoihinsa.

Naisjohtajaohjelma saavuttanut kansainvälistä menestystä

Keskuskauppakamarin Naisjohtajaohjelma on saavuttanut myös kansainvälistä huomiota: ohjelma voitti World Chambers -kongressin yhteiskuntavastuuprojektien kilpailusarjan 2015. Kauppakamarien maailmankongressin kilpailussa jaettiin kesäkuussa 2015 osaamista ja innovaatioita maailman 1 200 kauppakamarin kesken.

Suomi on monin tavoin edelläkävijämaa naisjohtajuudessa. “Naisten osuus suurten pörssiyhtiöiden hallituksissa on 30 prosenttia eli EU:n huippua ilman kiintiöitä. Myös meillä on kuitenkin tekemistä edelleen sen suhteen, että naisia saadaan liiketoimintajohtajiksi ja sitä kautta myös toimitusjohtajiksi”, Horttanainen toteaa.

Naisjohtajaohjelman tavoitteena on, että yritykset saavat parhaat mahdolliset henkilöt johtoonsa, jolloin rekrytointipoolissa tulee olla molempia sukupuolia. Samalla pyritään myös pitämään naisjohtajuuden edistäminen elinkeinoelämän omissa käsissä ja välttämään turhaa sääntelyä.

“Naisten vähäisyyteen liiketoimintojen johdossa voidaan vaikuttaa monin tavoin alkaen siitä, että kannustetaan naisia opiskelemaan teknisiä aineita sekä luopumaan liiasta itsekriittisyydestä. Myös työnantajat voivat aktivoitua tarjoamalla naisille urapolkuja sekä kannustamalla heitä hakeutumaan mentorointiin. Roolimallit ja laajat verkostot ovat tärkeitä, ja näitä pyrimme korostamaan myös mentorointiohjelmassamme”, sanoo Horttanainen.

Kuinka haen mentorointiohjelmaan?

Mentorointiohjelman osallistujat valitaan hakemusten perusteella. Tarkemmat tiedot ja hakemus mentoriohjelmaan löytyvät osoitteesta naisjohtajat.fi. Hakuaika päättyy 27.11.2015. Avausseminaari järjestetään maanantai-iltapäivänä 25.1.2016.

Ohjelma kestää puolitoista vuotta. Osallistumismaksu on 2 500 € (sis. alv.).

Lisätietoja:

Naisjohtajat.fi

17 keinoa edistää naisjohtajuutta

Naisjohtajaselvitys

päätösseminaari mainos 4
Toisen mentorointiohjelman aktorit ja mentorit kokoontuivat päätösseminaariin keväällä 2015.