Naisjohtajaselvitys: Nuoret naiset nousevat johtoryhmiin

Naisten tulevaisuus yritysten johdossa näyttää valoisalta: osuus suomalaisten pörssiyhtiöiden johtoryhmistä kasvaa selvästi nuorissa ikäluokissa. Tiedot selviävät Keskuskauppakamarin tuoreesta naisjohtajaselvityksestä Nuoret naiset nousevat johtoryhmiin, joka kattaa kaikki suomalaiset pörssiyhtiöt.

_ON_7201
Kiintiöt olisivat tehottomia nostamaan naisten osuutta yritysjohdossa, sanoo Leena Linnainmaa.

“Naisten osuus suomalaisten pörssiyhtiöiden hallituksissa on EU:n huipputasoa ilman kiintiöitä”, sanoo Keskuskauppakamarin varatoimitusjohtaja Leena Linnainmaa. Suurissa pörssiyhtiöissä on 30 prosenttia naisia hallituksissa, keskisuurissa yhtiöissä 24 prosenttia ja pienissä 19. Keskiarvo on 24 prosenttia.

Johtoryhmissä naisten osuus on noussut 21,5 prosenttiin. Suurissa pörssiyhtiöissä luku on kuitenkin jämähtänyt 18,4 prosenttiin, kun pienissä ja keskisuurissa pörssiyhtiöissä naisten osuus johtoryhmissä on 23 prosenttia.

Keskuskauppakamarin varatoimitusjohtaja Leena Linnainmaan mukaan tulevaisuus näyttää lupaavalta: nuoremmissa ikäluokissa naisten osuus johtoryhmistä on selvässä kasvussa. Nyt 41–45-vuotiaiden johtoryhmän jäsenten joukossa naisia on 24,8 prosenttia – luku on ottanut peräti lähes 10 prosenttiyksikön loikan viime vuodesta. Vielä nuoremmissa ikäluokissa naisten osuus on tätäkin suurempi, sillä 36–40-vuotiaissa naisten osuus on 26,2 prosenttia.  Alle 36-vuotiaissa, kylläkin erittäin harvalukuisessa ikäluokassa, naisten osuus on peräti 28,6 prosenttia.

Nuorten naisten osuus ylittää selvästi naisten keskiarvoisen osuuden johtoryhmissä, joka on 21,5 prosenttia. “Asiassa on tapahtunut selkeä positiivinen käänne viimeisen kahden vuoden aikana”, sanoo Linnainmaa.

Hallituksen ja johtoryhmän välillä ei ole korrelaatiota naisten osuuden suhteen. Vaikka suurissa pörssiyhtiöissä naisten osuus hallituksista on korkein, tilanne on johtoryhmien osalta käänteinen. Pienillä pörssiyhtiöillä tilanne on päinvastoin. “Luvut osoittavat, että kiintiöt olisivat tehottomia nostamaan naisten osuutta yritysjohdossa”, Linnainmaa sanoo.

Liiketoimintojen johdossa lasikatto

Enemmistö johtoryhmien naisista on yhä tukitoimintojen johtajia. Silti miehillä on lähes kaksi kolmasosaa tukitoimintojen johtopaikoista.

Liiketoimintoja johtavien naisten luvut ovat selvässä nousussa, mutta vielä varsin alhaisella tasolla. “Erityisen ilahduttavaa on, että myös liiketoimintajohdossa nuorempien ikäluokkien naisten osuus on kasvussa. Johtoryhmien 41–50-vuotiaista naisista 31 prosenttia johtaa liiketoimintoja ja sitä nuoremmista peräti 44 prosenttia”, sanoo Keskuskauppakamarin lakimies Antti Turunen.

Liiketoimintajohdossa on kuitenkin suuret toimialakohtaiset erot. “Naisten osuus on korkein energia- ja terveydenhuoltosektoreilla, kun taas teollisuustuotteiden ja -palvelujen alalla matalin”, Turunen sanoo.

Naisilla harvemmin insinööritausta

Merkittävä syy naisten vähyyteen yritysjohdossa on elinkeinoelämämme teollisuuspainotteisuus, jossa insinööritausta on yleinen. Tulos on Leena Linnainmaan mukaan karu: johtoryhmien teknillisen koulutuksen saaneista vain 11 prosenttia on naisia.

Teknillis-tieteellisiin opintoihin naisia hakeutuu huomattavasti miehiä vähemmän.

“Sen sijaan, että hallituksiin pohdittaisiin naiskiintiöitä, poliitikkojen ja virkamiesten pitäisi tarttua haasteeseen ja ryhtyä toimiin naisten koulutustaustojen monipuolistamiseksi”, Linnainmaa sanoo.

Lisäys 18.11.2015: Tilastokeskus tilastoi koulutusaloja sukupuolittain. Tilastot löytyvät vuoteen 2013 asti.

Huipputason mentorointiohjelma taas haettavana

Vuotuinen naisjohtajaselvitys on osa Keskuskauppakamarin kansainvälisesti palkittua naisjohtajaohjelmaa. Siihen kuuluu myös nyt kolmatta kertaa järjestettävä Naisjohtajien mentororointiohjelma. “Uskomme aktiiviseen elinkeinoelämän toimintaan kiintiöiden sijasta. Ohjelma on suunnattu etenkin keskijohdossa toimiville naisjohtajille, jotka haluavat kehittää osaamistaan tai pohtia uravaihtoehtojaan”, kertoo ohjelmasta vastaava johtaja Anne Horttanainen.

Mentorointiohjelman hakuaika on käynnissä 27.11.2015 asti. Ensimmäisen mentorointiohjelman aktoreille tehdyssä seurantatutkimuksessa 97 prosenttia vastanneista kertoo ohjelman vaikuttaneen heidän ajattelutapaansa sekä uraan ja elämään liittyviin havaintoihinsa. “Tällä kertaa aktoreille tarjotaan myös mahdollisuutta hallitustyöskentelyn sparraukseen”, jatkaa Horttanainen.