Suomeen 13 uutta hyväksyttyä tavarantarkastajaa

Suomessa on nyt 216 hyväksyttyä tavarantarkastajaa (HTT), kun 13 kokelasta suoritti hyväksytysti Keskuskauppakamarin HTT-kokeen. Hyväksytyt tavarantarkastajat toimivat arvokkaana apuna riitatilanteissa, sillä he suorittavat puolueettomasti teknisiä arvioita tavaroista ja palveluista.

puusilppu

Suomessa on nyt 13 uutta hyväksyttyä tavarantarkastajaa. Hyväksytyt tavarantarkastajat antavat teknisiä arvioita palveluista tai tuotteista. He toimivat valvonnan alaisena, puolueettomasti ja tavarantarkastusta koskevaa ohjesääntöä noudattaen.

Objektiiviselle asiantuntijanäkemykselle on käyttöä esimerkiksi kiinteistöjen kuntotarkastuksia tehdessä tai erimielisyyksien ennaltaehkäisemiseksi”, kommentoi Keskuskauppakamarin lakimies ja tavarantarkastajalautakunnan sihteeri Raisa Harju.

“Ulkopuolisen asiantuntijanäkemyksen avulla päästään uhkaavissa riitatilanteissa usein sovintoon. HTT-tarkastuksia teetetään esimerkiksi silloin, kun tarvitaan puolueeton näkemys auton maalauksen asianmukaisuudesta, kylpyhuoneen vedeneristyksen normien mukaisuudesta tai siitä, vastaako tuotantolinjan toiminta siitä sovittua”, Harju jatkaa.

Keskuskauppakamarin tavarantarkastajalautakunta hyväksyi lokakuussa järjestetyssä HTT-kokeessa 13 kokelaan suoritukset. Kokeeseen osallistui 20 kriteerit täyttävää ammattilaista. Uusia tavarantarkastajia saatiin yhdeksälle kauppakamarialueelle: Etelä-Karjala, Helsingin seutu, Häme, Keski-Suomi, Kuopio, Kymenlaakso, Oulu, Tampere ja Turku.

HTT-tarkastajan pätevyys edellyttää kokeen läpäisemisen lisäksi tutkintoa osaamisalalta sekä sen jälkeen vähintään 10 vuoden työkokemusta. HTT-tarkastuksia tehdään vuosittain hieman alle 1000, eniten rakentamiseen, ajoneuvoihin ja koneisiin liittyen. Tarkastusten tilaajista noin puolet on yrityksiä tai organisaatioita ja puolet kuluttajia.