Ansiomerkkejä myönnetään ympäri maailmaa

Suomalaisen työn arvostus maailmalla syntyy pienistä teoista. Ansiomerkit ovat siitä hyvä esimerkki. Läpi vuosien ansiomerkkejä on myönnetty ympäri maailmaa suomalaisten yritysten ulkomaisille työntekijöille, alihankkijoille ja yhteistyökumppaneille. Erityisesti Polar Electro Oy ja Vaisala Oyj, joilla on toimintaa ympäri maailmaa, ovat käyttäneet pitkään ansiomerkkejä.

ansiomerkit_vesiväri

Mittalaitteiden ja -järjestelmien valmistukseen erikoistunut Vaisala Oyj on muistanut henkilöstöään Keskuskauppakamarin ansiomerkeillä viimeisen viiden vuoden aikana Suomen lisäksi Kiinassa, Englannissa, Yhdysvalloissa, Kanadassa, Malesiassa, Ranskassa, Saksassa, Japanissa ja Australiassa.

Ansiomerkillä palkitseminen on Vaisala Oyj:lle juurtunut tapa. Suomalainen pörssiyhtiö on muistanut omaa henkilöstöään ansiomerkeillä Suomessa jo 1950-luvulta lähtien, ja ulkomaisten toimipisteiden työntekijät ovat tulleet kuvioihin mukaan heti kriteereiden täytyttyä.

”Vaisalalaiset maailmalla arvostavat sitä, että pitkistä työurista palkitaan erityisillä ansiomerkeillä”, Vaisala Oyj:n viestintäjohtaja Liisa Ahtiluoto kertoo. Hän tapaa puhua ansiomerkkien jakamisen yhteydessä erityisyyden tunteesta, jonka merkin luovuttaminen herättää.

Ulkomailla työskentelevien suhde emoyhtiöön ja pääkonttoriin voi olla hyvinkin etäinen ihmisten työskennellessä hajautuneesti eri puolilla maailmaa. Ansiomerkki-traditio yhdistää eri pisteissä olevia kollegoita. Ahtiluodon mukaan suuremmissa ja kauemmin toimineissa toimipisteissä perinne on jo hyvin tunnettu, ja sen piiriin pääsee useampi henkilö vuosittain. Pienemmissä toimipisteissä ansiomerkit ovat harvinaisempia. ”Samoin toimipisteissä, joissa työskentelee lähinnä ostettujen yritysten henkilökuntaa, perinne alkaa aina nollasta”, Ahtiluoto kertoo. Hän myös painottaa, että Vaisala ottaa luonnollisesti kaikki työvuodet huomioon ansiomerkin saajia valitessa.

Ansiomerkeillä palkisemista konkretisoi juhlava luovutustilaisuus, jonka ympärille perinne kietoutuu. ”Tärkeä osa ansiomerkin arvostusta ja sen saamaa huomiota liittyy siihen, miten ja missä se annetaan saajille. Pääosin merkit jaetaan erilaisissa henkilökunnan tapaamisissa tai tapahtumissa, joissa koko henkilöstö kokoontuu yhteen, kuten lounaan tai joulujuhlien yhteydessä”, Ahtiluoto sanoo. Ahtiluoto mainitsee lisäksi, että Vaisalan intranetissa on aina kaikkien ansiomerkkien saaneiden nimet ja eri tilaisuuksista pikku-uutisia.

Keskuskauppakamarin Tarja Nuutisen mukaan ansiomerkkitilauksissa ulkomaille on havaittavissa trendiä. Vaikka merkkejä on viety ulkomaille jo vuosikymmeniä, ovat hakemusmäärät kasvaneet viime aikoina. Työtehtävien kansainvälistyminen, ihmisten vilkastunut liikkuvuus ja suomalaisyhtiöiden ulkomaan toimipisteiden määrän kasvu heijastuvat kysyntään. ”Ulkomailla on paljon sitoutuneita ja pitkään suomalaisyrityksissä työskennelleitä ihmisiä”, Nuutinen toteaa.

Valtaosa suomalaisten yritysten ulkomaille hakemista merkeistä menee ulkomaalaisille työntekijöille. Entäpä mitä ulkomaalaiset työntekijät ajattelevat suomalaisen elinkeinoelämän myöntämistä merkeistä? Ahtiluodon mukaan ulkomaalaiset vaisalalaiset tuntevat itsensä erityisiksi ansiomerkin saamisen vuoksi. Merkkejä arvostetaan maailmalla. ”Ymmärtääkseni saksalaiset ja venäläiset arvostavat merkkejä eniten, mikä johtuu ehkä myös kulttuuritaustasta”, Nuutinen sanoo.

Nuutisen mukaan merkkejä on viety eniten Yhdysvaltoihin. Uusin kohde on Venäjä, jonne Nokian Tyres on hakenut viime vuonna ensimmäiset merkkinsä. Tänä vuonna Tyres aikoo muistaa 80 työntekijäänsä ansiomerkillä. Ansiomerkeillä muistaminen on tuttua myös sykkeenmittaukseen liittyvien laitteiden valmistajana tunnetulle Polar Electro Oy:lle. “Polar Electro tilasi joulun alla noin satakunta merkkiä, joista yli puolet menee ulkomaalaisille työntekijöille”, Nuutinen kertoo.