Testivoittaja vetoaa kuluttajiin

Kauppalehden mukaan Nokian Renkaat on vuosien ajan lähettänyt autolehdille testattavaksi eri renkaita kuin mitä kuluttajille myydään. Tutkimustulokset vaikuttavat kuluttajien ostopäätöksiin, eivätkä ne saisi olla harhaanjohtavia.

Yksittäisiin tutkimustuloksiin viittaaminen voi olla harhaanjohtavaa, jos tuotteesta on olemassa useita, toistensa kanssa ristiriitaisia testituloksia.

Helsingin Sanomat kertoo, että Nokian Renkaiden hallituksen puheenjohtajan mukaan yhtiö ei ole manipuloinut rengastestejä, vaan on autoalan käytännön mukaisesti toimittanut testiin seuraavan sesongin renkaat, jotka eivät vielä ole massatuotannossa. Nähtäväksi jää, miten tapaus ratkeaa.

Tutkimustuloksiin viittaaminen on omiaan antamaan markkinoinnista luotettavan kuvan. Tuotteita koskevat testitulokset kiinnostavat kuluttajia ja ohjaavat heidän päätöksen tekoaan.

Jos markkinoinnissa viitataan testeihin, niiden tulee olla puolueettomia ja yleisesti hyväksyttyjä. Yksittäisiin tutkimustuloksiin viittaaminen voi olla harhaanjohtavaa, jos tuotteesta on olemassa useita, toistensa kanssa ristiriitaisia testituloksia. Vanhentuneisiin testituloksiin ei ole syytä viitata.

Käytettyjen tutkimusmenetelmien on oltava luotettavia ja riittävän kattavia. Yleensä edellytetään, että tutkimuksen tekijä tai testaaja on testaustoimintaan erikoistunut tutkimuslaitos tai vastaava asiantunteva taho.

Liiketapalautakunnalla on ollut käsiteltävänä asia, jossa yritys oli markkinoinnissaan viitannut omiin laboratoriokokeisiinsa perustuviin tutkimuksiin (LTL 830/1998). Liiketapalautakunta katsoi, etteivät tällaiset tutkimukset ole riittävän puolueettomia ja riittäviä, jotta niillä voisi todistaa markkinointiväitteensä tosiksi. Yrityksen katsottiin menetelleen hyvän liiketavan vastaisesti.

Keskuskauppakamarin liiketapalautakunta antaa pyynnöstä lausuntoja siitä, onko elinkeinotoiminnassa tehty toimenpide hyvän liiketavan vastainen tai muutoin sopimaton.

Liiketapalautakunnan etuina ovat asiantuntijuus, nopeus ja käsittelyn luottamuksellisuus. Keskimääräinen käsittelyaika on pari kuukautta. Asian käsittely on kirjallista. Lausuntoa voi pyytää myös englannin kielellä.

Lisätietoja: liiketapalautakunta.fi