Naiset valloittavat hallituspaikkoja pullonkaulasta huolimatta

Pörssiyhtiöiden yhtiökokouskausi ja uusien hallitusten valinnat ovat käynnissä. Samalla arvioitavaksi tulevat menneet hallitusvalinnat. Näin kansainvälisenä naistenpäivänä menneitä hallitusvalintoja voi arvioida myös siitä näkökulmasta, miten naisten asema pörssiyhtiöiden hallituksissa on kehittynyt.

Jos asiaa tarkastellaan hiemankaan pidemmällä aikavälillä, kehitys on ollut hyvinkin myönteistä. Vuonna 2003 naisten osuus hallituspaikoista oli ainoastaan 7 %.

Vuonna 2015 naisten osuus oli noussut jo 24 prosenttiin, suurissa pörssiyhtiöissä 30 prosenttiin. Huimaa kehitystä on vauhdittanut Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodi, joka on suosittanut vuodesta 2008 lähtien kummankin sukupuolen edustusta pörssiyhtiöiden hallituksissa.

Viime vuosina myönteinen kehitys on kuitenkin hidastunut. Pienissä pörssiyhtiöissä kehitys kääntyi jopa pieneen laskuun, kun naisten osuus laski prosenttiyksiköllä 19 prosenttiin keväällä 2015. Näin siitäkin huolimatta, että yleisesti ottaen hallituksiin nimitetään yhä useammin naisia ja yhä useampi nainen uusii hallitusjäsenyytensä. Viime vuoden hallituksia tarkasteltaessa voi todeta, että naisten osuus oli yli 25 prosenttia kaikista niistä hallituksen jäsenistä, jotka oli nimitetty tehtäväänsä ensi kerran vuonna 2012 tai sen jälkeen. Naisten kokonaisosuutta kuitenkin laskee se, että miesten osuus pitkistä, yli kymmenen vuotta kestäneistä hallitusjäsenyyksistä on lähes 95 prosenttia.

naiset_hallituksissa

 

 

 

Sama ilmiö näkyy myös suuremmissa pörssiyhtiöissä. Laskettaessa kaikki pörssiyhtiöt mukaan vain viidellä naisella hallituskausi on kestänyt yhtäjaksoisesti 12 vuotta, kun tällaisia miehiä oli viime vuonna lähes 80. Tämä tarkoittaa sitä, että jokaista kahta pörssiyhtiön hallituksessa toimivaa naista kohden on keskimäärin yksi mies, joka on palvellut jonkun yhtiön hallituksessa yhtäjaksoisesti 12 vuotta tai enemmän.

Tässä piilee yksi syy kehityksen hidastumiseen. Naisten määrä pörssiyhtiöiden hallituksissa voi kasvaa vain siinä määrin kuin hallituksissa ylipäätään tapahtuu uusiutumista. Vastaavasti naisjäsenten määrä mittaa osaltaan hallituksen uusiutumiskykyä.

Pitkät hallituskaudet pullonkaulana

Pitkät hallituskaudet ovat yleisimpiä pienissä pörssiyhtiöissä, joissa hallituksen jäsenenä voi toimia esimerkiksi yhtiön perustajaosakas tai muu suuromistaja. Noin 40 prosentilla pienistä pörssiyhtiöistä ainakin yksi hallituksen jäsen on toiminut yli 12 vuotta yhtäjaksoisesti hallituksessa. Tällöin kyse voi olla useita vuosikymmeniäkin kestäneistä hallitusjäsenyyksistä. Samanaikaisesti hallituksen koko on pienissä pörssiyhtiöissä keskimääräistä pienempi – useimmiten vain 3-5 jäsentä. Ylipäätään naisten osuus hallituksissa on selvästi keskimääräistä pienempi nimenomaan pienissä pörssiyhtiöissä.

Hallituksen kokoonpanon valinta on epäilemättä punnintaa pysyvyyden ja uudistumisen välillä. Yleispätevää ohjetta optimaaliseksi hallituskauden pituudeksi tai hallituskokoonpanoksi ei ole mahdollista laatia. Ikuisia hallitusjäsenyyksiä ei kuitenkaan ole – jo ihan luonnollisista syistä – mikä vaatii hallitustyön jatkuvuudelta suunnitelmallisuutta.

Tämän vuoden alusta voimaantulleessa hallinnointikoodissa on painotettu hallituskokoonpanon valintaa ja sen valmistelua koskevia seikkoja. Hallinnointikoodi suosittelee pörssiyhtiöitä laatimaan hallituksen monimuotoisuutta koskevat periaatteet. Monimuotoisuus käsittää tässä niin sukupuolen kuin esimerkiksi iän, koulutuksen tai muun taustan. Tällä on haluttu kannustaa yhtiöitä suunnittelemaan entistä määrätietoisemmin hallituksen kokoonpanon kehitystä.

Uusi hallinnointikoodi edellyttää, että osana monimuotoisuusperiaatteitaan yhtiön tulee ensi vuodesta lähtien julkistaa tavoitteensa koskien molempien sukupuolten edustusta hallituksessa. Monessa yhtiössä tämä tulee tarkoittamaan uudenlaista punnintaa pysyvyyden ja uudistumisen välillä.

Aiheesta lisää:

Keskuskauppakamarin selvitys, maaliskuu 2016: Huipulla tuulee – vaihtuvuus pörssiyhtyiöiden johdossa (pdf)
Keskuskauppakamarin naisjohtajaselvitys 2015: Nuoret naiset nousevat johtoryhmiin (pdf)