Elinkeinoelämä listasi tärkeimmät liikennehankkeet

Kauppakamarit ovat laatineet listan Suomen tärkeimmistä liikenteen korjaus- ja kehittämiskohteista. Liikenneväylien kunnolla ja sujuvuudella on suora vaikutus yritysten kilpailukykyyn ja investointipäätöksiin.Cars moving fast on a highway (motion blurred image)

Kauppakamarit ovat yhdessä jäsenyritystensä kanssa tuoneet listalle hankkeita, joilla yritysten kilpailukykyä parannetaan liikenneyhteyksien osalta. “Kauppakamarien esittämillä toimilla voidaan poistaa kuljetusten pullonkauloja ja parantaa väylien kapasiteettia, sujuvuutta sekä liikenneverkon toimivuutta”, arvioi Keskuskauppakamarin liikenneasiantuntija Kaisa Saario.

Hallitus päätti helmikuun alussa ylimääräisen 600 miljoonan euron panostuksesta liikenteen korjausvelkaan. Korjaukset kohdistuvat huonokuntoisten tieosuuksien peruskorjauksiin, ja toimenpiteillä on tarkoitus katkaista tieverkoston rapautuminen. Hallitus päätti tämän lisäksi 364 miljoonan lisäpanostuksesta liikenneväylien korjauksiin ja pienimuotoisiin investointeihin, kuten risteysjärjestelyihin.

“Kauppakamarien listalta löytyy tärkeimmät liikennehankkeet alueittain. Konkreettinen lista on hyvä työkalu, kun liikenteen rahoituksesta päätetään”, sanoo Saario. Keskuskauppakamarilla on ollut listan laadinnassa vetovastuu.

Pienempien korjauskohteiden ohella kauppakamarit ovat esittäneet joitakin isompia väylän parannus- tai muutostoimia, jotka edellyttävät eduskunnan myöntämää lisärahoitusta ja myös uusien rahoitusmallien tutkimusta.

“Kauppakamarien priorisoitua listausta voidaan hyödyntää, kun hallitus listaa pidemmän aikavälin investointiohjelman väylähankkeet. Tällä varmistetaan, että rajalliset resurssit käytetään elinkeinoelämän kilpailukykyä lisääviin investointeihin”, sanoo Saario.

Kauppakamarien listalla on isoina hankkeina erityisesti maan läpileikkaavien väylien sujuvuuden ja kapasiteetin parantaminen. Kaikkia hankkeita ei voida rahoittaa kerralla, mutta listaa on Saarion mukaan mahdollista hyödyntää liikennettä koskevassa päätöksenteossa lyhyellä ja pitkällä aikavälillä.

Listalta näkyy selkeästi esimerkiksi ne hankkeet, joita pidetään tärkeänä usealla alueella. Isojen hankkeiden osina on myös tunnistettu pieniä sujuvuutta parantavia täsmätoimia, joihin rahoitusta löytyy helpommin.

“Yritysten kilpailukyvyn vahvistaminen ja toimintaedellytysten turvaaminen valtakunnallisesti edellyttää tehokkaita liikenneyhteyksiä. Harkituilla investoinneilla parannetaan liikenneverkon toimivuutta”, Saario kommentoi.

Alla on Kauppakamarien lista elinkeinoelämän kilpailukyvyn kannalta keskeisimmistä liikenneväylien korjaus- ja kehittämishankkeista alueittain.

 

KAUPPAKAMARIEN PRIORISOIMAT LIIKENNEHANKKEET

Perusväylänpidon hankkeet ja pienet investoinnit

Etelä-Karjala:
Valtatie 13, Myttiömäki (n. 11 M€)

Etelä-Pohjanmaa:
VT 3:n ja VT 19:n risteyksen parantaminen Jalasjärvellä.

Etelä-Savo:
Vt 13, Vt 14 ja Vt 15 liikenneturvallisuuden ja sujuvuuden vaatimat korjaukset.

Alempi tieverkko metsäteollisuuden raaka-ainehuollon turvaamiseksi (esim. tiet 434, 438, 381, 455 ja alemmat tie 15287, 15268, 15208.)

Häme:
Vt 2 akuutit parannustoimet Forssan eteläpuolella (8 M€) ja Humppila (4 M€)

Vt 10 Hattelma-Eteläinen, 1.vaihe (n. 5 M€), josta Katuman liittymä ensisij. (n. 3 M€)

Keski-Suomi:
VT 4 Joutsa–Hartola (n. 20 M€). Kohteita: Savenahon ohituskaistat, Joutsa, 8,5M€, Oravasaaren eritasoliittymän rakentaminen, Jyväskylä 2,5 M€

Kymenlaakso:
VT 15 / eritasoliittymä Keltakankaalle (n. 7 M€), Mussalon sataman Kotolahden puuttuvat 5 raideparia (n.15 M€)

Lappi:
Talvikunnossapitokriteerien tarkistaminen ylöspäin

Länsi-Uusimaa:
VT 25: Karjaan Meltolan-hankkeen jatkaminen ja mutkien oikaisu (n. 10 M€), keskikaiteet Karjaa-Tammisaari ja Mustio-Lohja (n. 13,5 M€), eritasoristeykset: Tynninharju (10 M€), Österby (Tammisaari),Shellin ja Malmkullan risteykset (Karjaa), VT 25 /asfaltointi Viskontie–Leksvallintie ja Tie 112 (Inkoo–Virkkala) päällyste- ja rakennevauriokorjaus

Pohjanmaa:
VT 8 Vassör–Kärklax (n. 7 M€)

Rauma:
Vt 8/ ensisijaisina kohteina eritasoliittymät: Söörmarkku (6,6 M€), Eurajoki (17 M€) sekä ohituskaistat: Pori Musa-Käppärä 2+2 kaistaa (3,5 M€) ja pidemmän aikavälin kohteet Luvian eritaso (5 M€) ja Untamala-Laitila ohituskaistat (6 M€)

Kehittämishankkeet / isot investoinnit

Etelä-Karjala:
Luumäki–Imatra-kaksoisraide

Etelä-Pohjanmaa:
Vt 19 välillä Seinäjoki–Lapua


Etelä-Savo:
Vt 5/ Mikkeli–Juva (120 M€) ja Mikkelin eteläpuolen korjaamattomat osat, Vt 23

Helsingin seutu:
Hakamäentien täydentäminen Pasilanväyläksi (400 M€), Kehä 1:n 2. vaihe (114 M€)

Häme:
Vt 12 eteläinen kehätie, Hki–Riihimäki-rataosan kapasiteetin lisääminen (n.200 M€)

Keski-Suomi:
VT 4 Kirri–Tikkakoski (174 M€)


Kuopion alue:
VT 5 aluksi Kuopioon, myöhemmin Iisalmeen. Kriittisin Mikkeli–Juva (120 M€)

Kymenlaakso:
VT 15 Kotka–Kouvola (n.74 M€), VT 6:n parantaminen Kouvolan kohdalla / Hevossuo–Tykkimäki (108 meur)

Lappi:
VT 4 Kemi–Oulu, VT 21 Muonio–Kilpisjärvi ja Palojuonsuu–Hetta–Kivilompolo

Länsi-Uusimaa:
Hanko–Hyvinkää-radan sähköistys (n.50 M€), VT 25

Oulu:
Vt 4 Oulu–Kemi

Pohjanmaa:
Vt 8, erityisesti Vaasa–Oulu

Pohjois-Karjala:
VT 23 Viinijärvi–Varkaus, VT73 Joensuu–Uimaharju(Ahveninen)–Lieksa-Nurmes, Joensuun ratapiha (n.80 M€)

Rauma:
VT 8 Tku–Pori /ensisijaisena kohteena Laitilan eritaso+toimenpiteet (25  M€)  pidemmän aikavälin tavoitteena: Hyvelä-Söörmarkku 2+2, avs-ratkaisu (40,5 M€), Rauma–Eurajoki 2+2 kaistaa (23 M€), Luvia–Pori 2+2 kaistaa (24 M€)

Riihimäki-Hyvinkää:
VT 25 ja Hanko–Hyvinkää-radan sähköistys (n. 50 M€)

Tampere:
Helsinki–Tampere-kolmoisraiteen suunnittelun käynnistäminen

Turku:
Espoo–Salo oikoradan yleis- ja ratasuunnitelmat (n. 40 M€), Turun ohikulkutien nelikaistaistamisen loppuun saattaminen, VT 9, Kirjalan sillan korvaaminen ja VT 8

 

Yksi kommentti artikkeliin ”Elinkeinoelämä listasi tärkeimmät liikennehankkeet

  1. Pääkaupunkiseudulla tarvitaan ehdottomasti poikittaisten kumipyöräväylien kehittämistä Raide-Jokerin ja tynkämetron lisäksi. Raiteet ovat tehokkaita, mutta eivät riitä. Ennakoidut asukasmäärien lisäykset tulevat pahentamaan tilannetta. Kehä I:n on tukkoinen ja häiriöherkkä lähes koko päivän. Kehä III on liian kaukana. Kunnollinen Pasilanväylää tarvitaan vähintäänkin helpottamaan ruuhkia.

Kommentointi on suljettu.