Fennoskleroosi ei parane hallituksen yrittäjyys- ja työllisyyspaketilla

Hallituksen esittämässä yrittäjyys- ja työllisyyspaketissa on Keskuskauppakamarin toimitusjohtaja Risto E. J. Penttilän mukaan monta hyvää asiaa, mutta se ei pureudu työttömyyden perimmäisiin syihin. Uusien työpaikkojen syntymistä jarruttavat jäykät työmarkkinat ja korkeat työllistämiskustannukset.

Risto_EJ_Penttilä14_2014_Lehtikuva_Roni_Rekomaa

Hallitus yrittää työllisyys- ja yrittäjyyspaketilla saavuttaa 72 prosentin työllisyystavoitteen. Keskuskauppakamarin mukaan paketin toimenpiteillä tartutaan oikeisiin asioihin, kuten työllistämisen helpottamiseen ja työttömyysturvan uudistamiseen. Keinot ovat kuitenkin riittämättömät suhteessa ongelman laajuuteen.

“Taas kerran pyritään hoitamaan oireita eikä tautia. Suomessa on jäykät työmarkkinat, korkea verotus ja paljon byrokratiaa. Näihin perusongelmiin paketin toimenpiteet eivät kohdistu. Fennoskleroosi ei tällä parane. Päinvastoin, hallitus vahvistaa järjestelmää, jossa yrittäminen perustuu julkiseen tukeen”, toteaa Keskuskauppakamarin toimitusjohtaja Risto E. J. Penttilä.

Penttilä pitää hyvinä toimenpiteinä esimerkiksi helpotuksia työntekijöiden oleskelulupiin ja ensimmäisen työntekijän palkkaamiseen. Vaarana kuitenkin on, että luodaan uusia järjestelmiä nykyisten päälle, mikä lisää monimutkaisuutta ja byrokratiaa. Hallituksen työllisyystavoitteen saavuttaminen edellyttää laajempaa reformia.

“Keskeinen ongelma on se, että suuri osa sosiaaliturvajärjestelmän kustannuksista kohdistuu työllistämiseen. Korkeat palkan sivukulut vaikeuttavat etenkin pienten ja keskisuurten yritysten työllistämistä”, sanoo Keskuskauppakamarin talouspoliittinen neuvonantaja Johnny Åkerholm.

Åkerholmin mukaan hallituksen paketti ei vähennä riittävästi työllistämiseen liittyviä taloudellisia riskejä.