Linnainmaa lainsäädännön arviointineuvoston jäseneksi: “Korkea aika purkaa byrokratiaa”

Valtioneuvosto on nimittänyt Keskuskauppakamarin varatoimitusjohtajan Leena Linnainmaan lainsäädännön arviointineuvoston jäseneksi. Linnainmaa arvioi, että onnistuessaan työssään arviointineuvosto on keskeinen tekijä lainsäädännön laadun parantamisessa. Nykyisin lakihankkeiden yritysvaikutusten arviointi on vielä varsin vähäistä.

Leena Linnainmaa
“Lainsäädännön arviointineuvosto on tervetullut pyrkimys parantaa lainvalmistelun laatua”, Keskuskauppakamarin varatoimitusjohtaja Leena Linnainmaa toteaa.

Juha Sipilän hallitusohjelman puitteissa on perustettu uusi elin, lainsäädännön arviointineuvosto, jonka toimikausi kestää vuoteen 2019.

Neuvoston tehtävänä on antaa lausuntoja lakihankkeisiin sisältyvistä vaikutusarvioinneista. Lisäksi neuvosto voi tehdä aloitteita lainvalmistelun laadun, erityisesti vaikutusarviointien parantamiseksi. Neuvosto voi myös uuden säädöksen voimaantulon jälkeen arvioida, ovatko lainsäädännön vaikutukset toteutuneet suunnitellusti.

“Lainsäädännön laadulla ja vaikutusarvioinnilla on suuri merkitys koko yhteiskunnalle. Viranomaisprosessien hitaus ja toimimattomuus hidastavat investointihankkeita, jotka olisivat tärkeitä työllisyyden ja hyvinvointivaltion rahoituksen kannalta”, kommentoi neuvoston jäseneksi nimetty Linnainmaa.

Hallituksen norminpurkuhankkeen tavoitteena on vähentää ja uudistaa sääntelyä. Linnainmaa toivoo, että samalla kevennetään byrokratiaa ja puretaan turhia normeja.

“Lainsäädännön arviointineuvosto on tervetullut pyrkimys parantaa lainvalmistelun laatua ja arvioida entistä kattavammin lainsäädännön vaikutuksia myös elinkeinoelämän näkökulmasta”, Linnainmaa toteaa.

Keskuskauppakamari on pitkään kantanut huolta lainsäädännön vaikutusarviointien vähäisyydestä ja laadusta. Keskuskauppakamari selvitti tilannetta kesäkuussa 2014 julkaistussa raportissaan Ylisääntelyn seuraukset – Pykälämyrsky vaikeuttaa yritysten toimintaa. Pelkästään vuonna 2013 annetut hallituksen esitykset sisältä­vät lähes 700 lakiehdotusta. Pykälien määrä ehdotuksissa on noin 4 800, ja hallituksen esityksissä on yhteensä noin 11 000 sivua.

“Yritysvaikutusten arviointia löytyi vain 77 hallituksen esityksestä eli 35 prosentista. Sivumäärältään yri­tysvaikutusten arviointia oli kuitenkin vain 6 promillea hallituksen esitysten kokonaissivumäärästä”, Linnainmaa sanoo.

Lue lisää: