Sote-uudistus on vuosisadan mahdollisuus

Teknologinen murros mahdollistaa sosiaali- ja terveyspalveluiden tuottamisen kokonaan uudella tavalla. Tästä syystä sote-uudistus on Keskuskauppakamarin mukaan vuosisadan mahdollisuus.

SOTE Suuri mahdollisuus kansi

Keskuskauppakamari julkaisi sote-teesinsä tänään. Teesien mukaan sote-uudistus on suuri mahdollisuus suomalaisille, Suomelle ja suomalaisille yrityksille. Kansalaiset voivat saada paremmat palvelut ja valtio kustannukset kuriin samaan aikaan, kun yritykset saavat uusia liiketoimintamahdollisuuksia.

Teesejä kommentoi tuoreeltaan perhe- ja peruspalveluministeri Juha Rehula. “Keskeinen kysymys on, mistä löytyvät ne muutosjohtajat, jotka kykenevät viemään määrätietoisesti muutoksen läpi omilla alueillaan”, ministeri Rehula totesi teesien julkistamistilaisuudessa.

Keskuskauppakamarin varatoimitusjohtajan Leena Linnainmaan mukaan uudistuksen mahdollisuuksien hyödyntäminen edellyttää byrokratian purkua, toimintatapojen muutosta, uudenlaista johtamista sekä joustavia työn organisointimalleja. Jotta kustannukset pysyvät kurissa, yhteiskunta määrittää palvelulupauksen piiriin kuuluvat palvelut ja niistä palveluntuottajille maksettavat korvaukset.

“Sote-uudistus on suuri mahdollisuus tuottaa sote-palvelut uudella tavalla. Teknologian kehitys mahdollistaa siirtymisen kokonaan uudenlaiseen toimintamalliin. Nyt on tärkeää luoda visio ja miettiä, millaisilla kannusteilla siihen päästään”, kommentoi Suomen entinen pääministeri Esko Aho. Hän toimii kauppakamarien sote-ohjausryhmän puheenjohtajana.

Rahoituksen on Keskuskauppakamarin johtajan Ann-Mari Kemellin mukaan oltava kannustavaa, jotta sote-uudistukselle asetetut tavoitteet saavutetaan. Rahoitus muodostuu useasta eri palasesta. Hallitus on tähän mennessä linjannut, että kansalaisilta rahoitus kerätään osana tuloveroa.

Keskuskauppakamarin sote-teesit “Sote – Suuri mahdollisuus” keskittyvät terveyden edistämiseen, teknologian hyödyntämiseen, valinnanvapauden toteuttamiseen ja kannustinten kehittämiseen.

Vanhasta kaaviosta näkyy, miten palveluihin käytetyn rahan määrä ei vastaa palveluiden tuottavuuden kanssa.