Soten valinnanvapaus perustuu avoimuuteen

Sote-uudistus on suuri muutos, johon liittyy monia haasteita. Yksi näistä liittyy siihen, miten potilas osaa valita tarpeellista ja laadukasta hoitoa. Onnistuneessa sote-uudistuksessa nämä kysymykset on ratkaistu.

Sote-uudistuksen elementtejä ovat palvelulupaus ja valinnanvapaus. Yhteiskunnan antama palvelulupaus määrittää ne palvelut, joita me kaikki olemme oikeutettuja saamaan julkisella rahalla. Palveluntuottajat sertifioidaan, ja ne saavat korvauksen asiakkaan terveydenhoidosta. Korvaus maksetaan esimerkiksi vuositasolla, eikä korvaus perustu lääkärikäyntien tai tutkimusten määrään. Näin torjutaan tarpeetonta hoitoa ja ylirahastusta.

Valinnanvapausjärjestelmän toimivuus edellyttää, että asiakkaat saavat palveluntuottajista, laadusta ja asiakasarvioista tietoa avoimesti, kattavasti ja keskitetysti. Asiakasarviot ovat laadussa vain yksi tekijä. Valinnanvapauteen siirtyneissä Euroopan maissa esimerkiksi valvontaviranomaiset arvioivat palveluiden laatua. Käytäntöjä valottaa oivallisesti Kelan tutkimus Valinnanvapaus ja kilpailu terveyspalveluissa. Eri viranomaisten tekemiä sote-tutkimuksia on koottu osoitteeseen https://kauppakamari.fi/hallitusohjelmatavoitteiden-eteneminen/.

Pohjoismaista Ruotsissa on kansallinen laaturekisterijärjestelmä. Sekä julkinen että yksityinen sektori tuottavat asiakkaille vertailukelpoista tietoa palveluista. 1177.se-sivustolla on tietoa valinnanvapaudesta, palveluista ja eri tuottajista. Tanskassa on jo vuodesta 2001 ollut Sundhet.dk-sivusto, jossa asiakkaat voivat vertailla jonotusaikoja ja laatuluokituksia sekä hoitaa ajanvarauksia ja reseptien uusimista. Norjassa helsenorge.no-sivusto tarjoaa tietoa terveyspalveluista, esimerkiksi laadusta ja odotusajoista.

Englannissa asiakkaille tarjotaan vertailukelpoista tietoa terveydenhuollon palveluista, laadusta ja odotusajoista hyvin laajasti. Hollannissa vertailukelpoisen tiedon julkaisu sairaaloiden laadusta alkoi jo vuonna 2005.

Tutkimuksissa on havaittu, että vertailukelpoinen tieto palveluiden laadusta ohjaa asiakkaiden valintaa parempien tuottajien pariin. Avoimuus helpottaa valintoja ja edistää kansanterveyttä.

Kirjoitus julkaistu alun perin Aamulehden mielipidepalstalla 2.5.2016.