Naisjäsenten osuus hallituspaikoista uuteen huippuun

Naisten osuus kaikista suomalaisten pörssiyhtiöiden hallituspaikoista nousee tänä keväänä 25 prosenttiin ja suurissa pörssiyhtiössä 32 prosenttiin. Koskaan aiemmin naisilla ei ole ollut yhtä suurta osuutta kaikista hallituspaikoista. Vielä vuonna 2008 osuus oli ainoastaan 12 prosenttia. Erityisen hienoa on, että kasvun taustalla on yritysten oma-aloitteisuus ilman kiintiöitä.

Antti Turunen
”On hienoa huomata, että naisten edustus hallituksissa jatkaa yhä kasvuaan kaikenkokoisissa yhtiöissä”, toteaa Keskuskauppakamarin lakimies Antti Turunen.

Keskuskauppakamarin selvityksen mukaan naisjohtajien osuus hallituspaikoista on noussut uuteen ennätykseen. Nyt naisten osuus on jo 25 prosenttia kaikista hallituspaikoista. Viime vuonna naisten osuus oli 24 prosenttia, kun vielä vuonna 2008 osuus oli ainoastaan 12 prosenttia.

“Naisten osuus suomalaisten pörssiyhtiöiden hallituksissa on ollut pitkään kansainvälisesti verraten huipputasolla. On hienoa huomata, että naisten edustus hallituksissa jatkaa yhä kasvuaan kaikenkokoisissa yhtiöissä”, toteaa Keskuskauppakamarin lakimies Antti Turunen.

Naisten osuus kasvoi kaikenkokoisten yritysten hallituksissa

Suurissa pörssiyhtiöissä naisten osuus hallituspaikoista nousee tänä vuonna 32 prosenttiin, mikä sekin on uusi ennätys Suomessa. Luku on erittäin korkea myös kansainvälisessä vertailussa.

Myös keskisuurissa ja pienissä pörssiyhtiöissä naisten osuus hallituksissa kasvaa. Keskisuurissa yhtiöissä osuus kasvaa viime vuoden 24 prosentista 26 prosenttiin ja pienissä pörssiyhtiöissä 19 prosentista 20 prosenttiin.

”Huomionarvoista on, että Suomessa kehitys on tapahtunut yhtiöiden omasta aloitteellisuudesta. Taustalla on itsesääntely, eikä viranomaisten tai lainsäädännön pakottavaa ohjausta ole tarvittu”, Turunen kommentoi.

Yhä useammin miesjäsenen tilalle valitaan nainen. Jos hallituksiin uudelleen valittuja jäseniä ei oteta huomioon, naisten osuus oli jo 35 prosenttia kaikista vuonna 2016 uutena nimitetyistä hallitusjäsenistä.

Turunen suhtautuu tulevaisuuteen optimistisesti: ”Naisten osuuden voi olettaa jatkavan kasvamistaan. Tämä kuitenkin edellyttää yhtiöiltä tavoitteellista seuraajasuunnittelua ja riittävää huomiota naisjohtajien koko urapolkuun.”

Hallituskokoonpanoja koskevat tiedot on kerätty Keskuskauppakamarin vuotuisesta pörssiyhtiöiden hallinnointia koskevasta corporate governance -selvityksestä. Keskuskauppakamarin vuoden 2016 selvitys ”Toimiiko hyvä hallinnointi ja avoimuus pörssiyhtiössä” julkaistaan kokonaisuudessaan 17.5.2016. Selvitykseen on kerätty ajantasaiset tiedot mm. pörssiyhtiöiden hallitusten kokoonpanoista, johdon palkkioista sekä eräistä muista pörssiyhtiöiden hallinnointia koskevista seikoista. Selvitys kattaa kaikki pörssiyhtiöt, joiden päälistauspaikka on Helsinki.