Suomalaisten yritysten syytä varautua Brexitin toteutumiseen

Brexit vaikuttaisi Keskuskauppakamarin toimitusjohtajan Risto E. J. Penttilän mukaan sekä yritystoimintaan että eurooppalaiseen politiikkaan. “Yritysten on nyt syytä arvioida mahdollisen eron seuraukset oman liiketoimintansa kannalta. Britannian EU-erolla olisi pieniä välittömiä taloudellisia vaikutuksia Suomelle. Epäsuorat, taloudelliset, poliittiset ja turvallisuuspoliittiset vaikutukset olisivat sen sijaan merkittävät”, Penttilä korostaa.  

Red telephone box near old buildings in London

Oxford Economics -tutkimusyhtiö esitteli Keskuskauppakamarin tilaisuudessa Brexitin taloudellisia vaikutuksia Suomelle ja Euroopalle. Tutkimusyhtiön tekemän selvityksen mukaan suorat vaikutukset olisivat pieniä. Eniten Brexitistä kärsisivät suoraa vientiä Iso-Britanniaan harjoittavat yritykset, joihin lukeutuvat puu- ja paperialan teollisuusyritykset.

“Yritykset, jotka tekevät kauppaa Britannian kanssa tai joilla on tuotantoa Britanniassa, voivat lyhyellä aikavälillä jatkaa toimintaansa kuten ennen. Pidemmällä aikavälillä on kuitenkin syytä arvioida, kannattaako panostuksia ja investointeja Britanniaan lisätä tai vähentää”, toteaa Oxford Economicsin pääekonomisti James Nixon.

Epäsuorat vaikutukset tulisivat koskemaan koko Euroopan unionia.

“EU tulee muuttumaan perusteellisesti, riippumatta siitä, toteutuuko Brexit vai ei. Muutos tapahtuu shokin kautta, jos Britannia jättää EU:n. Meidän on molemmissa tapauksissa luotava Eurooppa, jossa sekä federalistit että skeptikot voivat toimia. Suomella ja muilla Pohjoismailla on suuri rooli tämän vision hakemisessa”, sanoo Penttilä.

EU:n ja Suomen olisi Penttilän mukaan järkevintä hakea mahdollisimman nopeaa ja hyvää sopimusta Britannian kanssa, jos maa lähtee unionista. Britannian rankaiseminen ei palvele EU-maiden etuja.

Britannian markkinoilla toimivien tai Britannian kanssa kauppaa tekevien yritysten on  Keskuskauppakamarin kansainvälisten asioiden johtajan ja Kansainvälisen kauppakamarin ICC:n maajohtajan Timo Vuoren mukaan syytä valmistautua Brexitin toteutumiseen.

“Suomalaisten yritysten kannattaa tehdä muistilista niistä käytännön liiketoimintaa koskevista asioista, joihin Brexit vaikuttaisi. Mikään ei muutu yhdessä yössä, mutta muutokseen varautuminen on syytä aloittaa jo nyt”, sanoo Vuori.

ICC:n kansainvälisen yrityskyselyn mukaan Brexitin toteutuessa 46 prosenttia kansainvälisistä yrityksistä harkitsee investointien karsimista ja 36 prosenttia ennakoi vähentävänsä työpaikkoja Britanniassa.

Lisätietoja:

https://www.oxfordeconomics.com/brexit

Brexit-selvityksen keskeiset löydökset